ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เจดีย์ยุทธหัตถีที่เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พระนเรศวรเอาชนะพระมหาอุปราชได้ในศึกคราวนั้น กลับพึ่งค้นพบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชมังกะยอชวา (หรือมังสามเกียดที่เรารู้จักกันในประวัติศาสตร์ไทย) ในพ.ศ. 2135 นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกเน้นย้ำถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พิธีบรมราชาภิเษกในไทย สันนิษฐานว่ารับรูปแบบมาจากพิธีราชสูยะของอินเดีย ซึ่งมีการประกอบพิธี ๓ อย่าง คือ การอภิเษกหรืออินทราภิเษก การกระทำสัตย์ และการถวายราชสมบัติ การพระราชพิธีสูยะจะประกอบขึ้นในพระราชมณเฑียร หรือท้องพระโรงซึ่งตรงกลางห้องตั้งราชสีหาสน์ คือพระเก้าอี้ที่ประทับซึ่งทำด้วยไม้มีพนัก ที่วางพระกร จำหลักหัวราชสีห์ทั้ง ๒ ข้าง หรือที่ขาเก้าอี้สลักรูปราชสีห์นั่งชันเข่า

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เป็นศาลที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างของภาคประชาชน โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับคณะพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ด้วยความเคารพรักและศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่าน เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดอรุณราชวรารามเคยเป็นพื้นที่ของพระราชวังของพระองค์ท่าน 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ชุดนี้ เป็นภาพเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครบ ๒๐๐ ปี และทรงทำพิธียกพระมหามงกุฎขึ้นประดิษฐานบนยอดพระปรางค์ ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ในวันนั้นถือเป็นวันที่ก่อกำเหนิดของประวัติศาสตร์ชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราชาวฝั่งธนบุรี เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พวกเราคณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ เป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร เสด็จพระราชดำเนินเข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2468

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ เป็นภาพถ่ายวิวแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถ่ายจากบริเวณปากคลองตลาดไปทางวัดอรุณราชวราราม มองเห็นพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามอยู่ริมน้ำ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ภาพนี้ เป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งราชยานถมตะทอง เสด็จพระราชดำเนินจากท่าเทียบเรือหน้าวัดอรุณราชวราราม ไปยังพระอุโบสถ และภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2468

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ เป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารคเลียบพระนคร เสด็จขึ้นที่ท่าฉนวน วัดอรุณราชวราราม(ไม่ทราบปี พ.ศ.) 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

อีกหนึ่งพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะกรรมการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี ได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่พระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อย่างยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ท

Read more