ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ เป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารคเลียบพระนคร เสด็จขึ้นที่ท่าฉนวน วัดอรุณราชวราราม(ไม่ทราบปี พ.ศ.) 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

อีกหนึ่งพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะกรรมการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี ได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่พระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อย่างยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ท

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพนี้เป็นภาพกลุ่มคนไทยถ่ายที่เชิงบันไดทางขึ้นด้านซ้ายของพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ถ่ายโดยชาวเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2405 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพอัดจากกระจกหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หีบฝีมือหลวงอัคนีนฤมิตร (จิตร จิตราคนี) ไม่มีรายละเอียด เป็นภาพเกาะขนาดจิ๋วในแม่น้ำ บนเกาะมีศาลา 4 เสา ปลูกอยู่ระหว่างต้นอินทผลัมกับต้นไทร ข้างเกาะมีเรือเทียบอยู่หนึ่งลำ มีเด็กนั่งบนเรือหนึ่งคน ตรงหัวเรือมีชายคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ในน้ำ อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแลเห็นอาคารขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งกําลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพถ่ายแห่งประวัติศาสตร์ที่พวกเราทีมงานสกู๊ปข่าวกะฉ่อนพระเครื่อง by หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม นำมาเสนอในฐานะที่พวกเราเป็นลูกหลานชาววัดอรุณเพื่อการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวราราม ไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปได้ดูได้ศึกษาต่อไป ภาพนี้เป็นภาพกลุ่มฝรั่งชาวต่างที่มาเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวราราม ถ่ายที่เชิงบันไดทางขึ้นพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ในสมัยรัชกาลที่๕

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาษาจีนอ่านว่า "แต้อ๊วง-ไต้ตี่-ตากสิน-อุ่ย" แปลเป็นภาษาไทยว่า "ป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แซ่แต้ผู้ยิ่งใหญ่" อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

การสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปปัจจุบัน และกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดยคุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วัยชัย ลาภวิไลพงศ์) และล

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึงบ้านลัมภะการีวันหรือบางฉบับเรียกบ้านลัมพกลานะ (บ้านลำปางหลวง) พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน เกิดความเลื่อมใส ได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วัดขุนอินทประมูลที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานานนับเป็นร้อยๆปี 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือชื่อที่นิยมเรียกติดปากของคนในพื้นที่ว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย จัดเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Read more