ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระวิหารน้อยจุฬามณี เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง เพราะเมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี พระวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ก่อนจะทำพิธีอัญเชิญ ย้ายไปประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

แอปพลิเคชั่นนี้ทางวัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทำบุญ หรือเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดอรุณราชวรารามนี้ สามารถเข้ามาชมความงดงามผ่านแอปพลิเคชั่น “แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด”

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงก่อตั้งกรุงธนบุรี มีอายุครบ 250 ปี ในปีพุทธศักราช 2561 คณะผู้จัดงาน 28 ธันวา วันพระเจ้าตากสินมหาราช ฝ่ายสงฆ์   โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และฝ่ายฆราวาสโดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ และพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี ได้ร่วมกันจัดสร้าง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลก ที่พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภายในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ บริเวณผนังด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถน้อย เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นบรรทมอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชผู้อยู่ในด้วยใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภายในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้พวกเราชาวไทยได้พ้นจากความเป็นทาสของพม่ารามัญ เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภายในพระอุโบสถน้อยวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ มีฐานชุกชีโบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีศิลปะการสร้างต่างกันจำนวนถึง ๒๙ องค์ เป็นพระพุทธรูปปางนั่งบ้าง ปางยืนบ้าง องค์พระประธานในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระปรางค์ ด้านเหนือซุ้มประตูพระเกี้ยว เป็นพระอุโบสถดั้งเดิมของวัดอรุณราชวรารามที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา คู่กับพระปรางค์องค์เดิม มีลักษณะเป็นรูปทรงเตี้ย มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ เป็นประตูสำคัญด้านหน้าที่จะเข้าสู่บริเวณพระอุโบสถ อยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางพระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นประตูจตุรมุข หลังคา ๓ ชั้น เฉลียงรอบมียอดเป็นทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสลับสี

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ เป็นประติมากรรมโบราณอันล้ำค่าของวัดอรุณราชวราราม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีด้วยกัน ๒ ตน มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นรูปยักษ์ยืน มือทั้งสองกุมกระบอง อยู่บนแท่นสูงประมาณ ๓ วา

Read more