ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระระเบียงคตของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง กล่าวคือ พระอุโบสถของวัดอรุณราชวรารามนั้น ไม่มีกำแพงแก้วเหมือนวัดอื่นๆ แต่ได้สร้างเป็นพระระเบียงหรือพระวิหารคดขึ้นมาแทนกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยังมีโบราณวัตถุสำคัญ เป็นรูปช้างหล่อโลหะสำริดโบราณมีอยู่ด้วยกัน ๘ ตัว ขนาดความสูงราว ๑ เมตรเศษ ตั้งอยู่บนแท่นตรงบริเวณประตูทางเข้าออกพระอุโบสถ ช้างทุกตัวจะหันหน้าเข้าหาพระอุโบสถ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ซุ้มและใบเสมา โดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น  มีซุ้มและใบเสมาโบราณ เป็นใบเสมาที่สร้างจากหินสลักมีลวดลายที่สวยสดงดงาม ลักษณะเป็นใบเสมาคู่ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

2.3 สีน้ำเงิน เป็นหมุดที่ปักไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าชมความงดงามของบริเวณภายในโบราณสถานของวัดอรุณ ซึ่งในส่วนของหมุดสีน้ำเงินนี้ จะมีคลิปวีดีโออยู่หลายคลิปตามจุดที่มีโบราณสถานสำคัญประดิษฐานอยู่

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สำคัญ ของวัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอาราม เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

องค์พระปรางค์มีความสูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว หรือ ๖๖ เมตร ๗๗.๐๘๓ เซนติเมตร ฐานกลมวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา หรือ ๒๓๔ เมตร พระปรางค์วัดอรุณฯมีความสวยงามวิจิตรพิสดาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาล โดยมีพระปรางค์องค์ประธานตรงกลางแทนเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของพระอินทร์

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์สูงสุดในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ทั้งนี้ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม จึงร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ที่จะให้วัดและชาวบ้านมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

จวบจนมาในสมัยปัจจุบันทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์ในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาสนับสนุนในทุกๆด้านของการถ่ายทำครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยการประสานงานของคณะสงฆ์สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณร

Read more