ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

อธิฐานจิตขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้คณะลูกหลานผู้ศรัทธาในพระองค์ท่าน และลูกหลานคนไทยทุกคนมีความสุขความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย จะทำกิจสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ศาลาเก๋งจีนโบราณ ท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม เป็นประติมากรรมโบราณที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ที่โปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นทั้งหมด ๖ หลัง เรียงรายอยู่บริเวณท่าน้ำของวัดอรุณราชวราราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ที่บริเวณศาลารูปนายเรืองของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีรูปสลักหินโบราณของนายเรืองผู้เผาตนเองที่เป็นตำนานเล่าขานกันในอดีต นายเรืองผู้นี้เป็นผู้บูชาไฟต่างประทีปด้วยความปรารถนาที่ต้องการไปสู่พุทธภูมิ ศาลารูปนายเรืองของวัดอรุณราชวราราม 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ด้วยความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ซึ่งท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์สูงสุดในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ที่บริเวณศาลารูปนายนกของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีรูปสลักหินโบราณของนายนกผู้เผาตนเองในอดีต ตั้งอยู่บริเวณกำแพงด้านนอกหน้าพระอุโบสถ ทางด้านทิศใต้ของประตูซุ้มยอดมงกุฎ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความหมายมีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

หอระฆังวัดอรุณราชวราราม เป็นหอระฆังโบราณมีด้วมกัน ๒ หอ หอระฆังหอแรกตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือหลังพระวิหาร ใกล้กำแพงที่กั้นเป็นเขตพุทธาวาสด้านตะวันตก กับศาลาราย หอระฆังหอนี้มีความสูง ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

หอไตรวัดอรุณ เป็นประติมากรรมโบราณอันทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวราราม มีอยู่ด้วยกัน ๒ หอ หอไตรหลังแรกตั้งอยู่ทางด้านหน้าของหมู่กุฏิคณะ ๑ ติดกับสระน้ำมนต์วัดอรุณและรั้วด้านทิศตะวันตกของพระปรางค์ ลักษณะของหอไตรหลังแรกนี้ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเจดีย์โบราณย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ ตั้งอยู่ระหว่างพระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้กับมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเรียงรายเป็นแถวตรงจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกมีห่างกันพอควร และเป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะแบบเดียวกัน มีขนาดเท่ากันทั้งหมด 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

มณฑปพระพุทธบาทจำลองของวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาวบ้านในละแวกนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ กับพระวิหารใหญ่วัดอรุณราชวราราม

Read more