ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

หอระฆังวัดอรุณราชวราราม เป็นหอระฆังโบราณมีด้วมกัน ๒ หอ หอระฆังหอแรกตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือหลังพระวิหาร ใกล้กำแพงที่กั้นเป็นเขตพุทธาวาสด้านตะวันตก กับศาลาราย หอระฆังหอนี้มีความสูง ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

หอไตรวัดอรุณ เป็นประติมากรรมโบราณอันทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวราราม มีอยู่ด้วยกัน ๒ หอ หอไตรหลังแรกตั้งอยู่ทางด้านหน้าของหมู่กุฏิคณะ ๑ ติดกับสระน้ำมนต์วัดอรุณและรั้วด้านทิศตะวันตกของพระปรางค์ ลักษณะของหอไตรหลังแรกนี้ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเจดีย์โบราณย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ ตั้งอยู่ระหว่างพระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้กับมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเรียงรายเป็นแถวตรงจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกมีห่างกันพอควร และเป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะแบบเดียวกัน มีขนาดเท่ากันทั้งหมด 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

มณฑปพระพุทธบาทจำลองของวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาวบ้านในละแวกนี้ ตั้งอยู่ระหว่างพระเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ กับพระวิหารใหญ่วัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระแท่นบรรทมขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม เป็นพระแท่นบรรทมเก่าแก่โบราณที่มีลวดลายแกะสลักงดงาม เป็นของดั้งเดิมที่มีอยู่คู่กับวัดอรุณราชวรารามมาช้านาน ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระองค์ยังทรงครองพระยศที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม สร้างขึ้นจากโลหะผสมเนื้อหาคล้ายเนื้อชิน มีลวดลายสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง องค์พระจุฬามณีเจดีย์สามารถถอดออกได้เป็น ๔ ชิ้น คือที่ชั้นยอด ๑ ชิ้น ที่ชั้นคอระฆัง ๑ ชิ้น และที่ชั้นฐานอีก ๒ ชิ้น ประดิษฐานอยู่บนแท่นปูน ลงรักปิดทองทำลวดลายเหมือนกับองค์พระเจดีย์

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระวิหารน้อยจุฬามณี เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง เพราะเมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี พระวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ก่อนจะทำพิธีอัญเชิญ ย้ายไปประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

แอปพลิเคชั่นนี้ทางวัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทำบุญ หรือเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดอรุณราชวรารามนี้ สามารถเข้ามาชมความงดงามผ่านแอปพลิเคชั่น “แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด”

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงก่อตั้งกรุงธนบุรี มีอายุครบ 250 ปี ในปีพุทธศักราช 2561 คณะผู้จัดงาน 28 ธันวา วันพระเจ้าตากสินมหาราช ฝ่ายสงฆ์   โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และฝ่ายฆราวาสโดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ และพี่น้องลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี ได้ร่วมกันจัดสร้าง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลก ที่พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

Read more