ข่าวทรงสะพักตาดทอง เครื่องถวายโบราณเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก วัดอรุณราชวราราม โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 - kachon.com

ทรงสะพักตาดทอง เครื่องถวายโบราณเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก วัดอรุณราชวราราม โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ทรงสะพักตาดทอง เครื่องถวายโบราณเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก วัดอรุณราชวราราม โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ทรงสะพักตาดทอง เครื่องถวายโบราณซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อพ.ศ.๒๓๙๖ ซึ่งอัญเชิญมาห่มถวายในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน นอกจากนั้นพระองค์ยังได้ถวายทรงสะพักตาดทองแด่พระอัครสาวก พร้อมทั้งม่านตาดทองประดับที่ลับแลในพระอุโบสถในคราวเดียวกันอีกด้วย

เครดิต : แฟนเพจเฟชบุ๊ค หอสมุดพิกุลศิลปาคาร

Song Saphak Tat Thong Ancient offerings to worship Buddha Dhamma Misorn Ratchalok That Dilok Wat Arun Ratchawararam by King Rama IV

Song Sapak Tat Thong Ancient offerings that King Mongkut's reign of King Rama IV made as an offering to the Buddha image of Luang Por Phra Phuttha Thammamisorn Ratchalokthat Dilok. The principal Buddha image in the Ubosot of Wat Arun Ratchawararam in the year 2396 which was summoned to clothe in the royal ceremony to perform the royal merit offering of the Kathin robes In addition, he also offered a golden resting place to the apostles. Along with the golden curtain decorated in the chapel at the same time as well.

宋沙發達丁字褲供佛供品的古代供品拉瑪四世國王的鄭王廟

宋沙發達丁字褲Mongkut 國王在拉瑪四世統治時期所做的古代供品,作為對 Luang Por Phra Phra Phuttha Thammamisorn Ratchalokthat Dilok 佛像的供品。 Wat Arun Ratchawararam Ubosot 的主要佛像2396年在皇家儀式中被召穿,以進行凱辛長袍的皇家功德提供此外,他還為使徒們提供了一個金色的安息之地。以及同時裝飾在ubosot上的金色面紗

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด