ข่าวประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป) - kachon.com

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป)

พระแสงดาบเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยถือว่าเป็นอาวุธคู่พระมหาบุรพกษัตริย์ไทย คู่แม่ทัพและทวยทหารกล้าตลอดจนบรรพชนไทย ด้วยเหตุนี้ดาบจึงเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งชัยชนะ การกู้เอกราช การรวมชาติให้เป็นปึกแผ่น ในคติทางพระพุทธศาสนา ดาบคือสัญลักษณ์แห่งปัญญาที่อยู่เหนืออวิชชาใดๆ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เป็นอาวุธแห่งการชนะกิเลสและศัตรูหมู่มารทั้งหลาย เป็นพลังแห่งแสงสว่างที่ทำลายความมืดความชั่วร้ายทั้งปวง มีประเพณีความเชื่อประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชุมชนชาววัดอรุณเป็นที่แรก ซึ่งคติความเชื่อนี้เริ่มขึ้นที่โบสถ์น้อยวัดอรุณราชวราราม นั่นคือประเพณีการยกดาบอธิษฐานจิตขอพรจาก องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ซึ่งในอดีตจะมี คุณทวน สมรูปดี เป็นเจ้าหน้าที่ในการอัญเขิญพระแสงดาบของพระองค์ท่านมาให้ท่านผู้ศรัทธายกอธิษฐาน ต่อมาคุณทวน สมรูปดี ได้สิ้นชีวิตลงไป การยกดาบอธิษฐานในโบสถ์น้อยจึงยุติตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยการประสานงานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และพี่น้องชาวชุมชนชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คุณอิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) เจ้าของรายการคนไทยใต้ร่มราชัน และผม(ทิพยจักร) 

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการสืบสานพิธียกดาบอธิษฐานจิตขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ สืบไปมิให้ขาดสูญหาย จึงได้จัดให้มี พิธียกดาบอธิษฐานจิตขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นในทุกๆวันสำคัญ ได้แก่วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ๑๗ เมษายน และวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคมของทุกๆปี 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดยทั้งสองวันนี้ทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จะได้ทำพิธีบวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาญ กล่าวโองการบวงสรวง จากนั้นจะทำพิธียกดาบอธิษฐานจิตขอพร โดยประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันยกดาบอันศักดิ์สิทธิ๋ ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอันศักดิ์สิทธิ์ 

ตลอดจนดวงพระวิญญาณพระมหาบุรพกษัตริย์ ทวยทหารกล้า บรรพชน ตลอดจนเทพเทวาฟ้าดิน ตลอดจนดวงพระวิญญาณพระมหาบุรพกษัตริย์ ทวยทหารกล้า บรรพชน ตลอดจนเทพเทวาฟ้าดิน โปรดช่วยปกป้องแผ่นดินไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่คู่ปวงชนชาวไทย 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

อธิฐานจิตขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้คณะลูกหลานผู้ศรัทธาในพระองค์ท่าน และลูกหลานคนไทยทุกคนมีความสุขความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย จะทำกิจสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ

ทั้งนี้ทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้จัดพิธียกพระแสงดาบอธิษฐานขอพรจากพระองค์ท่าน ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี มีผู้ร่วมให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มากมายหลายสาขาอาชีพ ทั้งพี่น้องทหาร ตำรวจ ดารา นักร้อง และบุคคลสำคัญจากทุกอาชีพ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักเคารพและศรัทธาในบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อย่างมากมายจากทั่วประเทศ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้รักและศรัทธาในพระองค์ท่าน สามารถแวะเวียนมากราบสักการะองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้เป็นประดุจพ่อของเหล่าทหารกล้าตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวทั้งหลายได้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

ทุกท่านสามารถเดินทางเข้ากราบสักการะขอพรจาก องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ทางศาลได้จัดบริการธูปเทียนให้แก่ท่านฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ สอบถามเส้นทางในการเดินทางได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

เบญจมาศ อักษรนิตย์ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน รายงาน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

The sacred ancient traditions The ceremony of raising the sword to pray for the Lord Tak's blessing at the Shrine of King Taksin the Great, Wat Arun residents (with clips)

Phra Saeng Sabha is also sacred. It is considered a weapon of the King of Thailand. A pair of generals and brave soldiers, as well as Thai ancestors For this reason, the sword is a sacred symbol of victory, independence, reunification. In the Buddhist motto The sword is a symbol of wisdom that transcends any ignorance.

It is a weapon of conquering defilements and enemies among the demons. It is the power of light that destroys all darkness and evil. There is one tradition and belief that arose in the first place among the Wat Arun brothers and sisters. Which the motto of this belief began at the Little Temple of Wat Arun Rachawararam Temple That is the tradition of raising the sword, praying the mind, asking for blessings from King Taksin the Great

In the past, there would be Khun Tuan Somruoddee as an officer to bring His sword to him to pray for the believers. The prayer sword in the chapel was stopped as well. However, the monks of Wat Arun, led by Luang Por. Phratharmaratanadilok Committee of the Sangha of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun

By the coordination of Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And brothers and sisters of the Wat Arun community by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) Khun To Wat Arun (Wanchai Lap Wilaipong) Major General Kosol Chuchai, Specialist, Office of the Permanent Secretary Khun Ing Ing (Dr. Sittinee Kittisittho), the owner of the Thai program under the umbrella of the King And I (Dhipachak)

Foresees the importance and the continuation of the sword lifting ceremony, praying for the blessings of King Taksin the Great To be unique among brothers and sisters in the Wat Arun community Not to be lost Therefore has arranged The sword lifting ceremony to pray for the blessings of King Taksin the Great on every important day. Including the day of His Majesty's birth, 17 April and the date of his coronation 28 December of every year

On both of these days, the Shrine of King Taksin the Great, Wat Arun residents Will have a sacrifice ceremony to sacrifice the soul Make a sacrifice Then there will be a ceremony to raise the sword and pray the soul to ask for blessings. By the chairman of the ceremony and all honorable persons jointly raised the sacred sword Pray for the merits of King Taksin the Great, holy people of Wat Arun.

As well as the heart, the Spirit, Phra Maha Borapha, the King, the brave soldiers, ancestors, as well as the gods of heaven As well as the heart, the Spirit, Phra Maha Borapha, the King, the brave soldiers, ancestors, as well as the gods of heaven Please help protect the land of Thailand, nation, religion, the King. To be peaceful and happy with the Thai people

Pray for the holy King Taksin the Great. Help inspire a group of children who believe in him And all the children of Thailand are happy and prosperous Escape safety What will you do?

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

However, through the Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun Has held a ceremony to raise the sword to pray for his blessing For many years There are many people who have been interested in this activity in many fields. Brothers, soldiers, police, celebrities, singers and important people from all walks of life As well as brothers and sisters of Thai people who love, respect and believe in the prestige of King Taksin the Great From all over the country

You who love and believe in Him Can come and pay homage to the statue of King Taksin the Great Who is like the father of the brave soldiers, as well as the people of the people that Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun In front of Soi Wang Doem 3, Wang Doem Road, Bangkok Yai District, Bangkok

Everyone can travel to pay homage to pray from Statue of King Taksin the Great, the inhabitants of the holy Temple of Dawn For the blessing of life and family for 24 hours without vacation The court has provided free incense and candle service for you without any value. Ask for directions to travel at Khun Wan Wat Arun, phone number 083-846-3033 id line: nopparutnong.

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

神聖的古代傳統在鄭王廟居民塔克辛國王大帝的神殿裡舉起劍為達德勳爵的祝福祈禱的儀式(帶剪輯)

Phra Saeng Sabha也是神聖的,被認為是泰國國王的武器。一對將軍,勇敢的士兵以及泰國的祖先因此,劍是勝利,獨立,統一的神聖像徵。在佛教座右銘中劍是超越無知的智慧的象徵。

它是征服惡魔中的污穢和敵人的武器。光的力量摧毀了所有黑暗與邪惡。在阿倫寺(Wat Arun)的兄弟姐妹中首先出現了一種傳統和信仰。這個座右銘始於阿倫寺(Ratchawararam)的小廟宇那是舉起劍,祈禱心靈,祈求祝福的傳統。達信國王大帝

過去,將有Khun Tuan Somruoddee擔任軍官,將劍帶給他,為信徒祈禱。教堂中的祈禱劍也被攔住了,但是,在瑯勃爾(Luang Por)的帶領下,鄭王廟的僧侶們也停了下來。 Phratharmaratanadilok基督教協會地區9僧伽委員會僧伽委員會

通過協調Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺的秘書-黎明寺的助理住持以及Arun的Khun Wit Wat Arun社區的兄弟姐妹(Akarawit Rattanaprasit)Khun To Wat Arun(Wanchai Lap Wilaipong)少將,常任國防部長辦公室專員Kosol Chuchai Khun Ing Ing(Sittinee Kittisittho博士),國王統治下泰國計劃的所有者而我(Dhipachak)

預見起劍儀式的重要性和延續性,為塔信大帝的祝福祈禱在黎明寺社區的兄弟姐妹中要與眾不同不要迷路因此安排了在每個重要的日子裡,舉劍儀式為塔信大帝的祝福祈禱。包括Ma下出生的那天,每年的4月17日和他的加冕日期(每年12月28日)

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

在這兩天中,鄭王廟居民他信大帝聖殿將舉行獻祭儀式來獻祭靈魂做出犧牲然後將舉行儀式,舉起劍,祈求靈魂祈福。由儀式主席和所有尊貴人士共同舉起聖劍為達信國王,阿倫寺的神聖人民的功勞禱告。

除了心靈之外,聖靈,帕瑪哈·波拉法(Phra Maha Borapha),國王,勇敢的士兵,祖先和眾神除了心靈之外,聖靈,帕瑪哈·波拉法(Phra Maha Borapha),國王,勇敢的士兵,祖先和眾神請幫助保護泰國,民族,宗教,國王的土地。與泰國人民和睦相處

為神聖的他信大帝祈禱。幫助激發一群相信他的孩子而且泰國所有的孩子都快樂幸福逃生安全你會怎麼做?

但是,通過塔信大帝神殿,鄭王廟的人民舉行了舉起劍為他的祝福祈禱的儀式很多年了在許多領域,有許多人對此活動感興趣。各行各業的兄弟,士兵,警察,名人,歌手和重要人物以及熱愛,尊重和相信塔信大帝威信的泰國人來自全國各地

那些愛他並相信他的人可以向塔信大帝的雕像致敬誰像勇敢的士兵的父親,以及像達信大帝神廟,鄭王廟的人民曼谷曼谷Yai區Wang Doem Road Soi Wang Doem 3前面

每個人都可以旅行向朝拜祈禱達信國王雕像,黎明聖殿的居民為了24小時無休假的生活和家庭福祉法院為您提供了免費的香火和蠟燭服務,沒有任何價值。在Khun Wan Wat Arun詢問路線,電話號碼083-846-3033 id線:nopparutnong。

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก