ข่าวความรักความศรัทธาที่พี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ มีความผูกพันกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(มีคลิป) - kachon.com

ความรักความศรัทธาที่พี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ มีความผูกพันกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ความรักความศรัทธาที่พี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ มีความผูกพันกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(มีคลิป)

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ เป็นอีกหนึ่งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณร่วมใจศรัทธาในสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่แผ่นดินไทย ทรงขับไล่ข้าศึกศัตรูออกจากแผ่นดินไทยแล้วตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่เหล่าทหารกล้าของท่าน ทั้งไทย จีน แขก โปรตุเกส ได้อยู่ได้อาศัยอย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารจวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยสำนักในกตัญญุตาขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลเหล่าทหารและไพร่ฟ้าต่างรักพระองค์ดุจพ่อ จวบจนบัดนี้ก็เช่นกัน พี่น้องชุมชนชาววัดอรุณตลอดจนชาวฝั่งธนบุรีและผู้เคารพรักในพระองค์ทั่วประเทศ จึงรักพระองค์ประดุจพ่อสืบมา 

ชุมชนชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงพร้อมใจกันจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

มีพิธีเททองหล่อพระรูปพร้อมจัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ ขึ้นเมื่อวันพุทธที่ 22 เมษายน 2558 และจัดให้มีพิธีบวงสรวงสมโภชเบิกพระเนตรอย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ ณ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม 

โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณภาค๙เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 แล้วจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ออกจากวัดอรุณราชวรารามอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในพระองค์ท่าน 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เพื่อมาประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกัน เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บำรุงขวัญแก่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ผ่านไปมา ซึ่งสามารถสักการะได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ตั้งแต่การเริ่มสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ ตลอดจนการจัดพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรกปี 2558 และรุ่นกรุงธนบุรี ปี2561 ก็ปรากฏปาฏิหาริย์สืบมาโดยตลอด 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ใดที่มาอธิษฐานจิตขอพร ขอบารมี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขอปาฏิหาริย์ในพระองค์ท่าน ก็ล้วนประสบความสำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐาน ด้วยเหตุนี้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้ที่เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ 

ตลอดจนเป็นศูนย์รวมใจอันศักดิ์สิทธิ์ของลูกหลานพระเจ้าตากทุกคนทั้วประเทศ หากท่านใดผ่านมาทางถนนวังเดิม ขอเชิญมาร่วมสักการะบูชา ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ศาลที่สร้างจากใจของพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านสามารถเดินทางเข้ากราบสักการะขอพรจาก องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ทางศาลได้จัดบริการธูปเทียนให้แก่ท่านฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ สอบถามเส้นทางในการเดินทางได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

เบญจมาศ อักษรนิตย์ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน รายงาน

Love and faith that the brothers and sisters of the Wat Arun community. Has ties to King Taksin the Great (with clips)

Shrine of King Taksin the Great, Wat Arun community It is another holy shrine of King Taksin the Great. Arising from the brothers and sisters of the Wat Arun community, faith in the appreciation At the King Taksin the Great Has restored the independence to the Thai land Expelled the enemy from the Thai land and established Krung Thon Buri as a new capital city

His Highness granted land for his brave soldiers, both Thai, Chinese, and Portuguese visitors who have lived in peace under the Buddha image until now. With the institute in the gratitude of the King Taksin the Great Since the past, soldiers and people love him as his father. Until now as well Brothers and sisters of the Wat Arun community, as well as Thonburi side and those who love him throughout the country. Therefore loved him as his father continued

Wat Arun Community by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) Khun To, Wat Arun (Wanchai Lap Wilaipong) in collaboration with the monks of Wat Arun Rajwararam By Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association of the Chao Khun Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Therefore, together they will create a statue of King Taksin the Great, the community of Wat Arun people.

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

There is a ceremony pouring Thonglor Buddha image ready to create. Medal of King Taksin the Great, the people of Wat Arun at Wat Bang Waek, Phasi Charoen, Bangkok, was held on 22 April 2015 and arranged a great worshiping ceremony that is correct according to the ancient traditions in all respects at the Ubosot Noi. Wat Arun (Temple of Dawn)

With Phra Dech Pra Khun Luang Por Phratharmaratanadilok Director of the Sangha Association Chao Khun Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Presided over the monastic ceremony On Saturday, July 4, 2015, and organized a parade to bring the statue of King Taksin the Great, the people of Wat Arun. Leaving the Temple of Dawn, the royal palace in great honor in His Majesty the King.

To enshrine at the Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun Soi Wang Doem 3, Wang Doem Road, Wat Arun Sub-District, Bangkok Yai District Bangkok On the same day To be a sacred place to nourish the villagers, merchants, people who pass by Which can be worshiped for 24 hours

Since the creation of the statue of King Taksin the Great, the community of Wat Arun As well as organizing the Mahaphutthathewapisek ceremony Statue of King Taksin the Great, Wat Arun community And the medal of King Taksin the Great, the people of Wat Arun, the first model year 2015 and the Krung Thonburi version of the year 2018, there has been a miracle throughout

Anyone who comes to pray and pray for glory for morale. May a miracle in the Lord. Were all successful and satisfied what they wanted For this reason, the Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun It is a refuge for the soul of those who respect, love and believe in Him. Is the center of hearts for brothers and sisters in the Wat Arun community

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

As well as being the sacred center of the children of God Tak everyone all over the country If anyone comes through Wang Doem Road Invited to join and worship Shrine of King Taksin the Great, the people of Wat Arun In front of Soi Wang Doem 3, Wang Doem Road, Bangkok Yai District, Bangkok, a court built by the hearts of the Wat Arun community. Ask for directions to travel at Khun Wan Wat Arun, phone number 083-846-3033 id line: nopparutnong.

Everyone can travel to pay homage to pray from Statue of King Taksin the Great, the inhabitants of the holy Temple of Dawn For the blessing of life and family for 24 hours without vacation The court has provided free incense and candle service for you without any value. Ask for directions to travel at Khun Wan Wat Arun, phone number 083-846-3033 id line: nopparutnong.

Benjamas Akson Nit Kaenkaew On Tour by Kaun Report

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

愛與信仰,鄭王廟社區的兄弟姐妹與達信大帝有聯繫(帶剪輯)

黎明寺塔信大帝神社它是塔信大帝的又一聖地。來自黎明寺社區的兄弟姐妹,團結一致地對恩典的欣賞表示感謝在塔信國王大帝恢復了對泰國土地的獨立性將敵人驅逐出泰國,並建立了坤吞武里府作為新的首都

殿下為他的勇敢的士兵(包括泰國,中國和葡萄牙的遊客)授予了土地,他們一直以佛陀的形象和平生活。與該研究所一起感謝塔信大帝自從過去以來,士兵和人民就愛他為父親。直到現在黎明寺(Wat Arun)社區的兄弟姐妹,吞武里方面以及全國各地愛他的人。因此愛他,因為他的父親繼續

掃管t阿倫(Khun Wit)掃管Community阿倫(Akarawit Rattanaprasit)阿倫(Wanchai Lap Wilaipong)的坤杜(Wantchai Lap Wilaipong)與阿倫(Wat Arun)的僧侶合作作者:Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok潮坤地區僧伽協會理事9黎明寺(Ratawararam)的住持因此,他們將共同創造一個雕像,以鄭王大帝(Wat Arun)的居民社區為代表。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

有一個儀式準備澆築通羅佛像。 2015年4月22日,在曼谷帕西Charoen的Wat Bang Waek的鄭王廟人民Aks國王塔信大帝勳章舉行,並在Ubosot Noi舉行了一次偉大的敬拜儀式,根據各個方面的古老傳統,這一儀式是正確的。黎明寺(黎明寺)

和Phra Dech Pra Khun Luang Por一起Phratharmaratanadilok僧伽僧伽協會理事潮坤地區9黎明寺(Ratawararam)的住持主持寺院儀式2015年7月4日(星期六),組織了遊行,將鄭王廟的信奉大信國王雕像。國王殿下以崇高的敬意離開了黎明神廟。

為了向阿信寺的大信王聖殿供奉曼谷Yai區鄭王廟街道Wang Doem Road Soi Wang Doem 3曼谷在同一天成為養育村民,商人,路過的人們的聖地可以崇拜24小時

自塔信大帝(King Taksin the Great)雕像創建以來,鄭王廟社區以及組織Mahaphutthathewapisek儀式黎明寺社區,大信國王雕像達信大帝獎章,鄭王廟的人們,2015年的第一個模特年和2018年的Krung Thonburi版本,在整個過程中都創造了奇蹟

任何為祈禱和為士氣而祈禱的人。願上帝創造奇蹟。所有人都成功並滿足了他們想要的東西因此,鄭王大信聖殿,鄭王廟的人民對於那些尊重,愛護和相信他的人來說,這是一個避難所。它是鄭王廟社區中兄弟姐妹心中的中心。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

不僅是達德之子的神聖中心,全國各地的每個人。如果有人經過旺多姆路邀請參加和崇拜達信大帝神廟,鄭王廟的人民曼谷曼谷艾伊區旺道路Soi Wang Doem 3前面,是由鄭王廟社區的心臟修建的法院。在Khun Wan Wat Arun詢問路線,電話號碼083-846-3033 id線:nopparutnong。

每個人都可以旅行向朝拜祈禱達信國王雕像,黎明聖殿的居民為了24小時無休假的生活和家庭福祉法院為您提供了免費的香火和蠟燭服務,沒有任何價值。在Khun Wan Wat Arun詢問路線,電話號碼083-846-3033 id線:nopparutnong。

肯恩報告(Beunkamas Akson Nit Kaenkaew)巡演

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก