ข่าวบทที่ 21 ประวัติความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม (มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 21 ประวัติความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม (มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 21 ประวัติความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม (มีคลิป) 

ตอนนี้แก่นแก้วพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2  ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิริชัย(บุญเลิศ) เป็นเจ้าอาวาส โดยการปรารภให้สร้างของราชสกุลในพระองค์ท่าน เหตุเพราะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีความผูกพันและศรัทธากับวัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อครั้งพระองค์ทรงดำรงค์พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

ได้เสด็จมาประทับ ณ พระราชวังเดิมแห่งนี้ พระองค์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถึงกับทรงมีพระราชอุตสาหะ ปั้นหุ่นพระพักตร์พระประธานในพระอุโบสถด้วยฝีพระหัตถ์ และทรงโปรดให้หล่อขึ้น ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ทรงพระนามว่า พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก และใต้ฐานพระประธานองค์นี้ยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านอีกด้วย

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐานอยู่ในบริเวณสวนหย่อมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระปรางค์ ผินพระพักตร์สู่แม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมรูปหล่อด้วยโลหะสำริด ขนาดความสูงจากพระเศียรถึงพระบาท ๑๘๗ เซนติเมตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงกระบี่เศียรนาค ฉลองพระบาทเชิงงอน ประทับยืนอยู่บนแท่นฐานหินอ่อนสีขาว ๓ ชั้น สูงจากพื้นดินประมาณ ๓.๒๐ เมตร

มีช้างเผือก ๓ เชือกเป็นบริวาร หล่อด้วยโลหะผสมรมดำอยู่บนแท่นหินอ่อน ที่ด้านหลังฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มีแผ่นจารึกคำสดุดีพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙

เบญจมาศ อักษรนิตย์ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน รายงาน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Chapter 21 History of the Royal Monument of King Rama II, Wat Arun (with clips)

Now, the naughty ones bring you the audience to Royal monument King Phra Phuttha Lertlah Naphalai, Rama II, which was built in B.E. By introducing the creation of a family in His Majesty the King because of His Majesty the Great Buddha Lertlah Napalai His Highness has strong ties and faith with Wat Arun. When he held the royal title as Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Came to stay at this former palace He restored and restored the entire ancient temple of Wat Arun. Especially To have perseverance Sculpting a figure in the face of the Buddha image in the Ubosot with his hands And His Highness to be handsome Enshrined as a main Buddha image in the Ubosot Buddha name, Phra Phutthatham, Misorn of the Royal Lokthat Dilok. And under the base of this Buddha image is also a place to contain the Buddha image of His Highness as well

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Royal monument King Phra Phuttha Lertlah Naphalai Enshrined in the garden on the northeast side of Phra Prang. Turn his face into the Chao Phraya River Bronze statue Height size from the head to the King is 187 cm. Phra Krui's clothing His left hand holds the sword, the head of the Naga sword. Chalong Phra Phrabat Choeng Ngon Standing on a white marble base, 3 floors, about 3.30 meters above the ground.

With 3 white elephants as a family Cast in black alloy on a marble platform. At the back of the monarch's base there is an inscription of tribute and honor. King Phra Phuttha Lertlah Naphalai With Thai and English Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Boromrajkumari (the royal title at that time) came to represent His Majesty the King, inaugurating the monarchy of His Majesty the King Phra Buddha Lertlah Naphalai on November 2, B.E.

Benjamas Akson Nit Kaenkaew On Tour by Kaun Report

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

第21章鄭王廟拉瑪二世國王皇家紀念碑的歷史(帶剪輯)

現在,頑皮的帶給您觀眾皇家紀念碑住持於2539年(Phra Dech Phra Khun Luang Por Phra Thammasirichai(Boonlert))的公元2539年通過介紹大佛Ma下建立的creation下家庭殿下與鄭王廟有著牢固的聯繫和信念。當他擔任殿下時,瑪哈·查克里·詩琳通公主

來留在這座前宮殿他恢復並恢復了整個鄭王廟的古廟。尤其有毅力用雙手在Ubosot中雕刻佛像的雕像殿下要帥作為Ubosot中的主要佛像供奉,命名為Mahidol的Phra Phutthathammisorn在這個佛像的基礎下,也是一個包含殿下佛像的地方

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

皇家紀念碑大佛Ma下奉獻在帕普朗東北側的花園中。將他的臉變成湄南河青銅雕像從頭到國王的身高大小為187厘米,IX Borom Khattiyarat Phusitaporn。帕克魯(Phra Krui)的衣服他的左手握著那把劍,那迦劍的頭。查龍帕帕拉巴特莊恩貢酒店站在3層白色大理石地板上,離地面約3.30米。

一家三口白象在大理石平台上鑄造黑色合金。君主基地的後方刻有敬意和榮譽的銘文。大佛je下泰語和英語瑪哈·查克里·詩琳通公主殿下暹羅Boromrajkumari(當時的皇家頭銜)來代表國王Ma下,於公元前11月2日為國王帕佛勒塔拉·納帕萊(Phra Buddha Lertlah Napalai)的君主制揭幕。

肯恩報告(Beunkamas Akson Nit Kaenkaew)巡演

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก