ข่าวบทที่ 20 ประวัติความเป็นมาของ อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม) วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)  - kachon.com

บทที่ 20 ประวัติความเป็นมาของ อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม) วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) 
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 20 ประวัติความเป็นมาของ อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม) วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) 

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม องค์ที่ ๙ เป็นโบราณสถานสำคัญ ของวัดอรุณราชวรารามอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของภูเขาจำลอง บริเวณศาลาเก๋งจีน ๓ หลัง ทางด้านหน้าวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในรั้วอนุสาวรีย์สำคัญของวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จะมีโกศหินทรายโบราณสีเขียวแบบจีน ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุบรรจุอัฐิของพระธรรมเจดีย์(อุ่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม องค์ที่ ๙ และทางมุมรั้วด้านทิศใต้ตอนหน้าวัด ยังมีที่บรรจุอัฐิของพลเรือเอกพระยาราชวังสัน หรือ ศรี กมลนาวิน อดีตผู้บัญชาการทหารเรือตั้งอยู่อีกด้วย

ประกอบกับมีภูเขาจำลองเตี้ยๆ กับปราสาทแบบจีน ภายในมีตุ๊กตาหินโบราณเขียนเป็นภาษาจีนกำกับอยู่ ซึ่งชาวจีนอ่านว่า ฮก ลก ซิ่ว และยังมีตุ๊กตาหินจีนโบราณรูปทหารอีก ๖ ตัว ยืนอยู่บนกำแพงมุมละตัว มีตุ๊กตาหินจีนโบราณนั่งอยู่บนแท่นเลยกำแพงออกมาอีกมุมละตัว และตรงทางเข้าอนุสาวรีย์ยังมีตุ๊กตาหินจีนโบราณแกะสลักเป็นรูปกินนรี ยืนอยู่อีกข้างละหนึ่งตัวด้วยนะครับ

เบญจมาศ อักษรนิตย์ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

Chapter 20 History of Phra Dhammajedi Monument (Um), Wat Arun (with clip)

Phra Dhammajedi Monument (Um), the ninth abbot of Wat Arun, is an important archaeological site. Of another temple of Wat Arun Located on the south side of the model mountain In the area of ​​3 Chinese salons in front of the temple along the Chao Phraya River Within the fence of this important monument to Wat Arun.

There will be an ancient Chinese green sandstone urn. Which is a place containing the ashes of Phra Thammachedi (Um), former abbot of Wat Arun, the ninth temple and in the corner of the fence on the south side in front of the temple It also contains the ashes of Admiral Phraya Rachawangsan or Sri Kamonavin, a former commander of the Navy.

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

Along with a low model mountain With a Chinese castle Inside, there is an ancient stone doll written in Chinese. Which the Chinese read as Hong Luk Xiu, and there are also 6 ancient Chinese stone figurines standing on each corner of the wall. There is an ancient Chinese stone figurine sitting on the platform, past the wall, from another corner And at the entrance to the monument, there is an ancient Chinese stone figurine carved into a figure of Guinea. Stand on the other side as well.

Benjamas Akson Nit Kaenkaew On Tour by Kaun Report

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第20章的歷史阿倫寺的Phra Dhammajedi紀念碑(Um)(帶剪輯)

阿倫寺(Wat Arun)的第九位住持帕(Phra Dhammajedi)紀念碑(Um)是重要的考古遺址。黎明寺的另一個寺廟位於樣板山的南側在湄南河聖殿前的三間中國沙龍區在重要的掃管important阿倫紀念碑的圍牆內。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

將有一個古老的中國綠色砂岩。這是一個存放著帕瑪(Phra Thammachedi,Um)的骨灰的地方,它是阿倫寺的前住持,第九座聖殿,在聖殿前南側的柵欄一角它還包含前海軍上將Phraya Rachawangsan海軍上將或Sri Kamonavin的骨灰。

連同低矮的模型山帶有中國城堡裡面有一個用中文寫的古代石娃娃。中國人將其稱為洪其修,並且在牆上的每個角落還豎立著6個中國古代石像。平台上有一個古老的中國石雕像,越過牆。在紀念碑的入口處,刻有幾內亞雕像的中國古代石像。也要站在另一側。

本杰馬斯·阿克森·尼特·凱恩凱(Kanja Report)巡迴演出

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก