ข่าวบทที่ 9  ประวัติความเป็นมาของ ประตูซุ้มยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 9  ประวัติความเป็นมาของ ประตูซุ้มยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 9  ประวัติความเป็นมาของ ประตูซุ้มยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ เป็นประตูสำคัญด้านหน้าที่จะเข้าสู่บริเวณพระอุโบสถ อยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางพระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นประตูจตุรมุข หลังคา ๓ ชั้น เฉลียงรอบมียอดเป็นทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสลับสี

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ช่อฟ้า ใบระกา หัวนาค และหางหงส์เป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วย หน้าบันเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องถ้วย มีลวดลายใบไม้ดอกไม้เชิงกลอน คอสองประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเช่นเดียวกัน เสาในร่วมมุขหน้าใช้ไม้สัก มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

ประตูซุ้มยอดมงกุฎนี้ เมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๔ หรือปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ได้มีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก พระยาราชสงครามจึงกราบบังคมทูลว่า    ถ้าจะโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมใหม่ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพราะเกรงจะเป็นอันตรายเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐิน พระองค์จึงทรงโปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด   โดยมีพระกระแสรับสั่งให้คงรูปแบบเหมือนเดิมไว้อย่าได้มีการเปลี่ยนแปลง

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประตูซุ้มยอดมงกุฎแห่งนี้ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้ง ซึ่งการบูรณะในครั้งนี้ ก็ยังคงรูปเดิมที่มีความสวยสดงดงามไว้เช่นในอดีต

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 9 History of Crown Arch Gate Wat Arun Ratchawararam (with clip)

Crown Arch Gate It is an important door in front of entering the temple area. In the middle of the balcony of the temple on the east side Built during the reign of King Rama III, it is a gate of Chaturamuk, a 3-storey roof, a round terrace with a crown-shaped top, adorned with alternating colored porcelain tiles. Tiled roof, Chorfa Bai Raka, Naga head and Hang Hongs are decorated with cement tiles. Gable is decorated with stucco tiles. Has a mechanical flower leaf pattern The second neck is decorated with the same porcelain tiles. The pillar in the front porch is made of teak. Is very beautiful and beautiful

This crown arch door When the Rattanakosin Year 124 or the Year 2448 in the reign of King Chulalongkorn Rama V, there was a great deterioration. The Prince of Songkram therefore respectfully said that If he is to be ordered to repair a new one, the budget must be repaired in the amount of 16,000 baht because he is afraid it will be dangerous when he goes to lay the Phra Kathin cloth. He therefore gave all the restoration. With the royal order to maintain the same form without having to change

Later in the year 1968, during the reign of King Bhumibol Adulyadej, Rama IX, the arch of this crown was restored to a great extent again. Which the restoration in this time Still retains the original image that is beautiful and beautiful as in the past

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第9章的歷史皇冠拱門掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

皇冠拱門這是進入廟宇區域前的重要一扇門。位於東側聖殿陽台中間拉瑪三世(Rama III)建於國王帕·南·克勞(Phra Nang Klao)統治時期,是查圖拉法克(Chaturapak)的大門,這是一棟三層樓高的屋頂,頂部為圓形,帶有冠狀頂部的露台,上面裝飾著交替的彩色瓷磚。塗有Chor Fah,Raka Bai Raka,Naga頭和Hang Hongs的屋頂都裝飾有瓷磚山牆飾有粉刷瓷磚。具有機械花朵圖案第二個脖子上裝飾著相同的瓷磚。前廊的支柱是柚木製成的。非常美麗和美麗

這冠拱門在朱拉隆功·拉瑪五世國王統治時期的Rattanakosin 124年或2448年,情況大大惡化。因此,宋卡倫王子恭敬地說:如果要命令他修理新的,則必須修理16,000泰銖的預算,因為他擔心當他去鋪設Phra Kathin佈時會很危險。因此,他把所有修復工作都給了。與王室秩序保持相同的形式而無需更改

1968年晚些時候,普密蓬·阿杜德(Bhumibol Adulyadej)國王拉瑪九世(Rama IX)統治期間,此王冠的拱門再次得到很大程度的修復。在這個時候恢復仍然保留過去的美麗和美麗的原始圖像

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก