ข่าวภาพเก่า สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑ - kachon.com

ภาพเก่า สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ภาพเก่า สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑

สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑ ท่านคือพระเถระที่มีความสำคัญกับวัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง สมัยเมื่อครั้งที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณอยู่นั้น

ท่านยังรับตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๐๘ สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) ท่านได้สร้างชื่อเสียงและทํานุบํารุงวัดอรุณราชวราราม จนมีความเจริญอย่างสูงสุด

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์  

โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการร่วมกับทางลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน มงคลวิเชียร)

ซึ่งทาง คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้ประสานไปทาง คุณอนุสิษฐ์ บุญมาก ลูกหลานสายวัดเทียนถวาย ปทุมธานี ของพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ ซึ่งทางลูกหลานสายวัดเทียนถวาย ก็ยินดีน้อมถวายไฟล์ภาพถ่ายจากฟิล์มต้นฉบับของท่าน มอบกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม

บัดนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะครูและนักเรียนสำนักเรียนวัดอรุณ ได้ร่วมสนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยได้ร่วมกันติดตามค้นหาภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ตามสำนักเรียนวัดอรุณที่เคยเก็บรักษาไว้ และยังบอกกล่าวไปตามญาติโยมที่เคารพศรัทธาในองค์อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปต่างๆ จนทำให้ค้นพบภาพถ่ายเก่าของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพิ่มอีก ๓ ภาพ

เป็นภาพถ่ายเก่าสมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑ ซึ่งทั้งสามภาพที่ค้นพบใหม่นี้ เป็นภาพถ่ายเก่าของท่านคือ ๑.ภาพถ่ายกับพัดยศชั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์

๒.ภาพที่พิมพ์แจกในงานครอบรอบวันเกิด ๖ รอบของท่าน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙ ๓.ภาพในงานสวดบำเพ็ญกุศลของท่าน เป็นภาพถ่ายเก่าที่ทรงคุณค่า ควรค่าแก่การเก็บรักษาและการอนุรักษ์ยิ่ง

นับเป็นด้วยเพราะบารมีของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยแท้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนดิลก ท่านมุ่งมั่นที่ต้องการจะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามในทุกๆเรื่องให้ถูกต้องที่สุด เพื่อไว้ให้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณในรุ่นต่อๆไป ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของวัดอรุณราชวรารามอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตา อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ(มีคลิป)

ในทุกเช้าของทุกวันที่โรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของวัดอรุณราชวราราม จะเห็นภาพพระภิกษุชรารูปหนึ่งท่าทางใจดี คอยเดินดูแลพูดคุยเป็นกันเอง คอยช่วยหยิบจับข้าวของให้พ่อครัวแม่ครัวที่กำลังทำอาหารเพื่อแจกแก่ชาวบ้าน 

คอยเดินไปดูแลพูดคุยด้วยความเมตตากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ จนเป็นภาพชินตาของบรรดาพ่อครัวแม่ครัว

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของพี่น้องประชาชนผู้ตกยากที่มารับการบริการของโรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของวัดอรุณราชวราราม

ใครจะคิดถึงว่าท่านพระภิกษุชราผู้ใจดีเปรี่ยมไปด้วยความเมตตารูปนั้น จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้มีความสำคัญในวงการพุทธศาสนาไทยในเวลานี้ เป็นหนึ่งในยี่สิบรูปของคณะสงฆ์ในคณะกรรมการมหาเถรสมาคมของประเทศไทย

พระภิกษุชราผู้ใจดีเปรี่ยมล้นไปด้วยความเมตตารูปนี้ก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

พระผู้มีความเมตตาเปรี่ยนล้นด้วยคุณธรรม พระผู้มีปณิธานอันแรงกล้าในแนวคิดที่จะให้วัดและพี่น้องประชาชนข้างวัดเป็นเนื้อเดียวกัน อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก

ท่านได้ทำและได้พิสูจน์ถึงแนวคิดของท่านหลายครั้งในหลายสถานการณ์ว่าท่านคือของจริง เป็นพระแท้ที่สามารถก้มลงกราบท่านได้อย่างสนิทใจ เป็นที่รักเคารพเทิดทูลของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ

ในเหตุการณ์วิกฤตของโลกจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรักษาโรคนี้ได้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ท่านก็ได้พิสูจน์ความเป็นพระแท้ผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาของท่านอีกครั้ง ด้วยการเปิดโรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ท่านได้พิสูจน์ความเป็นพระแท้ผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาของท่าน ด้วยการออกมาช่วยเหลือช่วยทำ ช่วยชาวบ้านผู้ยากลำบากด้วยตัวท่านเอง นับเป็นความโชคดีของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ และพี่น้องประชาชนผู้ทุกข์ยากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้

ที่พวกเราได้รับความรักความเมตตาช่วยเหลือจากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

พระผู้เปรี่ยมล้นไปด้วยความรักความเป็นเมตตาต่อชาวบ้านประดุจพ่อดูแลลูก เป็นพระแท้ที่ข้าพเจ้าผู้เขียนสามารถก้มลงกราบเท้าท่าน แล้วนำผงเท้าของท่านมาลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของข้าพเจ้า ทุกครั้งเมื่อได้มีโอกาสพบท่านด้วยความสนิทใจ

ขอบันทึกเรื่องราวนี้เพื่อเป็นการเทิดทูลคุณงามความดีขององค์หลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีให้แก่พวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ(วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

ด้วยความรักเคารพจากดวงใจ 
วิทย์ วัดอรุณ 

.....

ท่านผู้ใจบุญสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
Fackbook : สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
www.watarun1.com
ธนาคารไทพาณิชย์ : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ เลขบัญชี 055-255170-1
E-mail: [email protected]
สำนักงานกลาง: 02-891-2185

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com 

.....

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก