ข่าวภาพเก่าเล่าความหลังที่วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ภาพเก่าเล่าความหลังที่วัดอรุณราชวราราม
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ภาพเก่าเล่าความหลังที่วัดอรุณราชวราราม

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความหมายมีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์

โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด๊อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เป็นผู้ติดต่อดำเนินการ

ภาพนี้ถ่ายโดยชาวเยอรมัน เคิร์ท เบเยอร์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2451 ภาพคือหอระฆัง และหอกังสดาลหลังพระวิหารหลวง วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
(ข้อมูล/ภาพ Saxon State and University Library Dresden)
เครดิตภาพ: FD ภาพเก่าเล่าอดีต

ซึ่งในวันนี้ทางทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ในนามของลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ ขอร่วมสนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอภาพเก่าแก่โบราณอันทรงคุณค่าของในอดีตของวัดอรุณราชวราราม 

ทื่ทางทีมงานได้ไปพบเห็นในแฟนเพจชื่อ เล่าเรื่องวัดเเจ้ง เเถลงเรื่องวัดอรุณ เห็นว่าเป็นภาพเก่าแก่โบราณของวัดอรุณราชวรารามที่มีความสวยงาม จึงได้นำมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมเพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดเก่าแก่โบราณสำคัญของชาติ เช่นวัดอรุณราชวราราม ของลูกหลานชาวไทยในรุ่นต่อๆไป

ขอขอบคุณภาพจาก แฟนเพจ เล่าเรื่องวัดเเจ้ง เเถลงเรื่องวัดอรุณ

An old picture telling a story at Wat Arun Ratchawararam

It is very gratifying that the monks at Wat Arun Ratchawararam By the grace of Luang Pho Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Sangha Council, Region 9 Priest, Abbot of Wat Arun Ratchawararam He had the idea to find and collect the original image of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam. and the old images that have meanings are related to Wat Arun Ratchawararam still missing, can't find To compile a complete history of Wat Arun Ratchawararam

by having mercy Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Dr. Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Phrakhru Winaithorn Chiradet Chirateecho, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam and Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Principal of Wat Arun Ratchawararam School, Khunwit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) is the contact person.

Today, the Kachon Newspaper team. In the name of the descendants of Phra Chao Tak of Wat Arun Please join us in fulfilling the wishes of Phra Det Phra Det Phra Luang Por. Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Sangha Council, Region 9 Priest, Abbot of Wat Arun Ratchawararam We would like to be a part of presenting the valuable ancient images of the past of Wat Arun Ratchawararam.

When the team has seen it on a fan page named Telling the story of Wat Chaeng Announcement of Wat Arun See that it is an ancient ancient picture of Wat Arun Ratchawararam that is beautiful. Therefore, it has been presented to the audience as a lecturer. To be useful in researching information about the ancient ancient temples of the nation such as Wat Arun Ratchawararam of Thai children in the next generation

在黎明寺講故事的老照片 Ratchawararam

非常令人欣慰的是,鄭王廟的僧侶們承蒙鑾福之恩Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),僧團委員會成員,第 9 區神父,鄭王廟住持他萌生了尋找和收集鄭王廟前住持原像的想法。和具有意義的舊圖像與鄭王廟有關還是不見了,找不到了編輯鄭王廟的完整歷史

通過憐憫Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Wat Arun Ratchawararam 秘書博士 - Wat Arun Ratchawararam 助理住持Phrakhru Winaithorn Chiradet Chirateecho,鄭王廟助理方丈和 Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Wat Arun Ratchawararam School, Khunwit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) 是聯繫人。

今天 Kachon Newspaper.com 的團隊以鄭王廟Phra Chao Tak後裔的名義請和我們一起實現Phra Det Phra Det Phra Luang Por的願望。 Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),僧團委員會成員,第 9 區神父,鄭王廟住持我們願意參與展示鄭王廟過去珍貴的古代圖像。

當團隊在名為的粉絲頁面上看到它時講述Wat Chaeng的故事鄭王廟公告看到這是一幅美麗的鄭王廟 Ratchawararam 古老的古代照片。因此,它以講師的身份呈現給觀眾。有助於研究有關古廟和重要國家重要性的信息比如鄭王廟 Ratchawararam下一代的泰國兒童

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด