ข่าวบทที่ 13 ประวัติความเป็นมาของ พระเจดีย์โบราณย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 13 ประวัติความเป็นมาของ พระเจดีย์โบราณย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 13 ประวัติความเป็นมาของ พระเจดีย์โบราณย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

พระเจดีย์โบราณย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ๔ องค์ ตั้งอยู่ระหว่างพระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้กับมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเรียงรายเป็นแถวตรงจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกมีห่างกันพอควร และเป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะแบบเดียวกัน มีขนาดเท่ากันทั้งหมด 

คือเป็นพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยและกระจกสีต่างๆ เป็นลวดลายดอกไม้และลายอื่นๆ มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก พระเจดีย์โบราณนี้มีฐานทักษิณ สำหรับขึ้นไปเดินรอบองค์พระเจดีย์ ๑ ชั้น มีบันไดขึ้น-ลงทางด้านทิศเหนือ บริเวณพระเจดีย์ติดกับพระระเบียงพระอุโบสถ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งปูด้วยแผ่นกระเบื้องหินทั้งหมด พระเจดีย์ทั้ง ๔ องค์นี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อคราวปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามครั้งใหญ่ ต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามครั้งใหญ่ ซึ่งนะตอนนั้น สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชเทวี พระราชเทวี และพระอรรคชายาโดยลำดับ ได้ทรงร่วมกันบริจาคเงินองค์ละ ๑,๐๐๐ บาท ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์แต่ละองค์นั้นเองครับ 

Chapter 13 History of An ancient pagoda, twenty-four square wood, Wat Arun (with clip)

An ancient pagoda with twenty-four wooden angles, located between the Buddha image in the south and the Buddha's footprint. Which is lined in a straight line from east to west, there are quite a few apart And is a pagoda that has the same characteristics Are all the same size

Ie, a chedi made of bricks, reconciled with twenty wood Decorated with porcelain tiles and stained glass As floral patterns and other patterns Is very exquisite This ancient chedi has Thaksin base. For going up to walk around the pagoda, 1 floor, there are stairs up-down on the north side In the area of ​​the chedi next to the balcony of the Ubosot

Which is all covered with stone tiles The four pagodas were built during the reign of King Rama III, when the temple was renovated in large measure. Later, it was renovated again during the reign of King Chulalongkorn Rama V.

Which he has renovated a large pagoda of Wat Arun Which at that time Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Somdet Phra Sri Sawarin Thira Boromratchathewi Phra Panwassa Aiyika Chao Prince Providence Phra Archaratchathewi

And her Vimada Krom Phra Sutthasininat While holding the title of the Queen Somdej Phraborom Ratchathewi, Phra Ratchathewi and Phra Akchaya, respectively Jointly donated money 1,000 baht per body for the restoration of each chedi itself
.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第十三章古老的寶塔,二十四個方形的木頭,鄭王廟(帶夾子)

古老的寶塔,有二十四個木製矩形,位於南方的佛像和佛像之間。從東到西呈直線排列,相距較遠是具有相同特徵的寶塔都一樣大小

即,用磚砌成的佛塔,由二十個木製正方形重建用瓷磚和彩色玻璃裝飾作為花卉圖案等很精緻這個古老的佛塔有他信基地。為了在1層高的Chedi上走來走去,北側有上下樓梯。在Ubosot陽台旁邊的Chedi地區

全部都用石磚覆蓋這四個佛塔建於拉瑪三世國王統治時期,當時該寺進行了大修。後來,在朱拉隆功·拉瑪五世國王統治期間再次進行了翻新。

他在那裡翻修了鄭王廟的一座大型佛塔那個時候瑪哈·查克里·詩琳通公主殿下。 Somdet Phra Sri Sawarin Thira Boromratchathewi Phra Panwassa Aiyika Chao Somdej Phra Pitcha普羅維登斯Phra Archaratchathewi

還有她的Vimada Krom Phra Sutthasininat持有女王的頭銜Somdej Phraborom Ratchathewi,Phra Ratchathewi和Phra Akchaya聯合捐贈的錢每個身體1,000泰銖,用於恢復每個chedi本身
.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก