ข่าว“แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด” การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ทางออนไลน์ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม แบบ New Normal (มีคลิป) - kachon.com

“แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด” การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ทางออนไลน์ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม แบบ New Normal (มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

“แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด” การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ทางออนไลน์ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม แบบ New Normal (มีคลิป)

จากสถานการการแพร่ระบาดโควิด 19 อยู่ในขณะนี้ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ไม่เว้นแต่วัดวาอาราม อย่างวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ที่ต้องปิดวัด หยุดให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม ไปจนถึงวันทึ่ 31 มกราคมนี้  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

แต่อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ยังสามารถเที่ยวชมวัดอรุณได้ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่ทางวัดได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ที่มีชื่อว่า แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน โดยเพื่อนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน สามารถชมโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัดอรุณราชวรารามแบบ 360 องศา ผ่านแอปพลิเคชั่น และเป็นการตอบโจทย์การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ นิวโนมอล

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นหนึ่งในวัดพระอารามหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ประกาศปิดวัดตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2564 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทางวัดจึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวแบบ 360 องศา ขึ้นมาเพื่อบริการให้เพื่อนนักท่องเที่ยวและท่านพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาศเข้าชมความสวยสดงดงามภายในวัดอรุณแบบเสมือนจริงทางออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด” 

แอปพลิเคชั่นนี้ทางวัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทำบุญ หรือเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดอรุณราชวรารามนี้ สามารถเข้ามาชมความงดงามผ่านแอปพลิเคชั่น “แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด” 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งภายในแอปพลิเคชั่นนี้ จะสามารถเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้แบบเสมือนจริง  360 องศา และยังสามารถรับชมวีดีโอประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยละเอียดของวัดอรุณราชวราราม ได้หมดทั้งพระอาราม โดยวิธีการใช้งานเพียงท่านสแกนคิวอาร์โค๊ด และกดลิ้งค์เข้ามา ก็สามารถรับชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบเสมือนจริงได้ทันที

อย่างบริเวณนี้จะเป็นพระปรางค์วัดอรุณ ซึ่งถือว่าเป็นแลนมาร์คสำคัญอีกสถานที่หนึ่งของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับ โดยสามารถหมุนดูโดยรอบเพื่อชมความงดงามของพระปรางค์วัดอรุณ อีกทั้งยังมีวีดีโอในการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของพระปรางค์วัดอรุณโดยละเอียด เสมือนท่านผู้ชมมีไกด์นำเที่ยวส่วนตัว

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

อีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดอรุณราชวรารามนั้นคือ พระวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปรางค์มารวิชัย มีพระนามว่า  พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

โดยบนพระเศียรขององค์หลวงองค์นี้ มีพระบรมสารีริกธาตุสำคัญประดิษฐานอยู่ และยังมีวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพ่อพระแจ้ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ที่มีประวัติความเป็นมาน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก     

และภายในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยังมีภาพจิตกรรมฝาพนังโบราณ ที่เขียนโดยช่างเขียนชาววังโบราณ ตั้งแต่สมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินต์ อายุกว่า 200 ปี บอกเล่าเรื่องของพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยละเอียดรอบพนังพระอุโบสถ

ประติมากรรมโบราณที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง คือ ยักษ์วัดแจ้งหรือรูปยักษ์ยืนวัดอรุณ ที่มีประวัติความเป็นมาของการสร้างมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งในอดีต เป็นประติมากรรมรูปยักษ์ยืนที่มีความสวยสดงดงามวิจิตการตาเป็นอย่างยิ่ง “ยักษ์วัดแจ้ง” เป็นประติมากรรมของการปั้นยักษ์โบราณ คู่แรกของประเทศไทย

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ในพระอุโบสถน้อยของวัดอรุณ ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปและป้ายสถิตดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ท่านพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ความเคราพรักและศัทธาในพระองค์ท่าน เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากพระองค์ท่านกันเป็นจำนวนมาก 

และในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระแท่นบรรทมของพระองค์ท่าน ที่มีความเชื่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่า หากผู้ใดได้มีโอกาศเข้ามารอดคลานใต้พระแท่นบรรทมหลังนี้แล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุข ความเจริญ พบแต่สิ่งดีๆ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

อีกทั้งภายในแอปพลิเคชั่น “แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด” ของวัดอรุณราชวรารามแอปนี้ ยังมีฟังชั่นบอกแผนที่โดยรอบของโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม เพื่อให้เพื่อนนักท่องเที่ยวสามารถคลิ๊ก เลือกชมจุดของโบราณสถานสำคัญ ที่ต้องการรับชม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยจะมีทั้งหมดด้วยกัน 3 สี คือ

1.สีเขียว จะเป็นสตีทวิว เพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถเดินเที่ยวชมบริเวณภายในของวัดอรุณราชวราราม ได้แบบเสมือนจริงเหมือนเรากำลังอยู่ในบริเวณนั้นจริงๆ
2.สีน้ำเงิน จะเป็นการเข้าไปชมความสวยสดงดงาม อยู่บริเวณภายใน เช่น พระวิหาร พระอุโบสถ ซึ่งเมื่อท่านผู้ชมกดเข้าไป ภายในบริเวณดังกล่าว จะมีคลิปวีดีโอ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาโดยละเอียดทั้งหมด
3.สีแดง จะเป็นคลิปวีดีโอ ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ โบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญทั้งหมด ภายในวัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

“แอปเดียวเที่ยวทั่ววัด” เป็นแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีไทยทางออนไลน์ ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ในยุคที่พี่น้องประชาชนต้องหยุดอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด 19  ที่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ นิวโนมอล ได้อย่างแน่นอนคะ

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

"One app to travel around the temple", a new way of online ecotourism By the Sangha of Wat Arun, New Normal (with clip)

The site of the COVID-19 epidemic is now making several tourist attractions. Must adapt to the situation Not except for temples Like the Temple of Dawn Royal palace To close the temple Stop for tourists and Buddhists Has come to see the beauty of the beautiful temple of Dawn Ratchawararam Until January 31, however Tourists and Buddhists

You can also visit Wat Arun in the form of an application that the temple has adopted modern technology called Kaenkaew On Tour by Kaun by fellow tourists and Buddhists. Can see ancient sites Important antiques within the temple of Arun in 360 degree view via application. And is the answer to the new travel needs in a new style

Wat Arun Ratchawararam Temple Royal palace It is one of Phra Aram Luang temples that has been affected by the epidemic situation of the COVID 19 virus. Phra Dharmaratanadilok Member of the Maha Synod of the Ecclesiastical Association Region 9 Abbot of Wat Arun Announced the closing of the temple from 6-31 January 2021

To prevent the spread of COVID-19, the temple has created a 360-degree tourism application to serve fellow tourists and Buddhists a chance to see the beauty of the temple. Virtual Arun online Via application "One app to travel around the temple"

This application is the Wat Arun Ratchawararam by Phra Dech Phra Khun Luang Por. Phra Dharmaratanadilok It was prepared for the Buddhists and tourists to make merit. Or visit the beauty of ancient sites Antiques within this temple of Arun. Can come to see the beauty through the application "One app to travel around the temple"

Which within this application You will be able to see the beauty of Wat Arun in a virtual 360 degree and can also watch a video of the history of the archaeological site. Detailed antiques of Wat Arun Ratchawararam The entire monastery By the way of use, just scan the QR code. And press the link Can immediately view the beauty of the beautiful temple of Arun Rajwararam

For example, this area will be the Prang of Wat Arun. Which is considered to be another important landmark in Thailand that foreigners accept You can turn around to see the beauty of the Prang of Wat Arun. There is also a video telling the history of the Phra Prang of Wat Arun in detail. As if the audience had a personal tour guide

Another important point of the Wat Arun Ratchawararam is the Viharn, which houses the Buddha image of the Mara Wichai Prang. This is an important Buddha image with a very interesting history.

On the head of this royal body With important relics enshrined And there is also a video telling the history of Lord Luang Por Phra Chaeng Which is an important ancient Buddha image of Wat Arun Ratchawararam With a history that is very amazing

And inside the temple of Wat Arun, there is still a picture of the ancient wall cover. Written by ancient palace writers Since the beginning of Rattanakosin, over 200 years old, tells the story of the Buddha's history of the Lord Buddha. In detail around the temple floor

An important and valuable ancient sculpture of Wat Arun, another place is the giant Wat Chaeng or the standing giant of Wat Arun. With a long history of creation since the past. It is a standing giant sculpture that is extremely beautiful and intangible. "Yak Wat Chaeng" is a sculpture of an ancient giant sculpture. The first partner of Thailand

In the little temple of Wat Arun Is also enshrined Image and sign of the Holy Spirit Of King Taksin the Great That Buddhists and tourists from all over the world Give love and faith in him Traveled to pay homage to him a lot of blessings

And in this little temple after It is also the place to place his bed That have been believed since ancient times that If anyone has a chance to escape and crawl under this bed. Life will find only happiness and prosperity, but only good things to add prosperity to life and family.

Also within the application "One app to travel around the temple" of Wat Arun Ratchawararam There is also a function to tell the surrounding map of important ancient sites of Wat Arun. So that fellow tourists can click Choose to see the point of important historical sites. That want to watch To make it easy to use There will be a total of 3 colors, which are

1. Green will be sta. So that the audience can walk around the interior of Wat Arun. It was virtually as if we were in that area.
2. Blue will be the entrance to the beauty and beauty. In the interior such as the temple, the Ubosot, which when the audience presses Within the area There will be a video clip. Tells all the history of the story.
3. Red will be a video clip. That tells the history of the history of all important antiquities Within the entire temple of Arun, the entire monastery

"One app to travel around temples" is an online Thai ecotourism application. Of the clergy of Wat Arun Ratchawararam Temple In an era when the brothers and sisters had to stop at home In order to prevent the spread of viral corona 2019 or COVID 19 that can definitely meet the needs of a new tourism route.

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

在線旅遊的一種新方式“一個可以在寺廟周圍旅行的應用程序” 由新常態的鄭王廟僧伽(附短片)

COVID-19流行病的地點現已成為數個旅遊勝地。必須適應情況除了寺廟像黎明寺皇宮關廟為遊客和佛教徒停下來來看看美麗的黎明寺Ratchawararam的美麗但是直到1月31日遊客和佛教徒

您也可以以寺廟採用了Kaun的現代技術“ Kaenkaew On Tour”和其他遊客和佛教徒的應用程序形式訪問阿倫寺的信息。可以看到古蹟通過應用以360度視角查看阿倫神廟內的重要古董。並且是新旅行需求的答案

掃管R阿倫拉差瓦拉蘭寺皇宮它是帕拉南瑯勃拉邦(Phra Aram Luang)的寺廟之一,曾受COVID 19病毒的流行情況影響。佛法寺教會協會地區9的瑪哈主教會議成員Arun Ratchawararam宣布2021年1月6日至31日關閉聖殿

為防止冠狀病毒傳播,該寺廟創建了360度旅遊應用程序,可為遊客和佛教徒提供一次欣賞寺廟美景的機會。在線虛擬阿倫通過申請“一個可以在寺廟周圍旅行的應用程序”

此應用程序是Phra Dech Phra Khun Luang Por的Wat Arun Ratchawararam。佛法寺為佛教徒和遊客做功做準備或參觀古蹟之美阿倫神廟內的古董。通過應用程序可以看美“一個應用程序可以在寺廟周圍旅行”

在此應用程序中您將可以在虛擬的360度角度欣賞黎明寺(Wat Arun)的美景,還可以觀看有關考古遺址歷史的視頻。掃管R阿倫Ratchawararam的詳細的古董整個修道院通過使用方式,只需掃描QR碼即可。然後點擊鏈接可以立即查看阿倫·拉傑瓦拉姆(Arun Rajwararam)美麗廟宇的美景

例如,該區域將是黎明寺的普朗。這被認為是外國人在泰國接受的另一個重要地標您可以轉身看到黎明寺的美景。還有一個視頻詳細講述了鄭王廟的帕蘭府的歷史。好像觀眾有個人導遊

黎明寺(Wat Arun Ratchawararam)的另一個重要景點是維哈恩(Viharn),那裡藏有瑪拉·懷猜普朗(Mara Wichai Prang)的佛像。這是具有重要歷史的重要佛像。

在這個王室的頭上隨葬重要文物還有一個視頻講述了瑯勃拉邦(Lang Por Phra Chaeng)勳爵的歷史這是鄭王廟的重要古代佛像有著驚人的歷史

在鄭王廟內,仍然有一張古老的牆壁覆蓋物的圖片。由古代宮殿作家撰寫自200多年前的Rattanakosin誕生以來,他一直在講述佛陀關於佛陀歷史的故事。寺廟周圍的細節

阿倫寺的重要重要珍貴古代雕塑,另一個地方是巨大的Chaeng寺或阿倫寺的站立巨人。擁有悠久的創作歷史。它是一個站立的巨型雕塑,非常美麗且無形。 “ Yak Wat Chaeng”是古代巨型雕塑的雕塑。泰國的第一位合夥人

在鄭王廟的小廟宇中也供奉聖靈的形象和標誌達信國王大帝來自世界各地的佛教徒和遊客給他愛與信仰出差旅行向他致敬

然後在這個小廟裡也是他放床的地方自古以來就相信如果有人有機會逃脫並在這張床下爬行。生活只會找到幸福和繁榮,而只有美好的事物才能為生活和家庭增添繁榮。

同樣在應用程序內黎明寺(Wat Arun Ratchawararam)的“一個旅行寺廟的應用”還有一個功能可以告訴周圍的阿倫寺重要古蹟地圖。讓其他遊客可以點擊選擇查看重要歷史遺蹟的地點。那想看使其易於使用一共有3種顏色,分別是

1.綠色將會穩定。使觀眾可以在黎明寺的內部走走。幾乎就像我們在那個地區一樣。
2.藍色將成為美麗與美麗的入口。在寺廟等內部,Ubosot,當觀眾按下時區域內將有一個視頻剪輯。講述故事的所有歷史。
3.紅色將是一個視頻剪輯。這說明了所有重要古物的歷史在整個阿倫寺內,整個修道院

“一個可以在寺廟周圍旅行的應用程序”是在線泰國生態旅遊應用程序。黎明寺Ratchawararam神職人員在兄弟姐妹們不得不停在家中的時代為了防止2019年病毒冠冕或COVID 19的傳播,絕對可以滿足新旅遊路線的需求。

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ccit