ข่าวแอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยววัดอรุณแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม เซฟตี้สุขภาพในยุคการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 - kachon.com

แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยววัดอรุณแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม เซฟตี้สุขภาพในยุคการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยววัดอรุณแบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม เซฟตี้สุขภาพในยุคการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ออกประกาศระงับการเดินทางยังวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 มกราคม 2564  เพื่อร่วมกับภาครัฐระงับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19

แต่ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลก ที่พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานกับทางลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) 

ร่วมจัดทำแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อนในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เพื่ออำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยและเพื่อนชาวต่างชาติจากทั่วโลก ได้มีโอกาสสำผัสการเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เป็นการนำเสนอทั้งภาพและคลิปวีดีโอความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุดเท่าที่เคยมีการนำเสนอมาของ โบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริงในระบบ 360 องศา 

ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด หรือคลื๊กที่ลิ้งค์ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อการเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์ คลิ๊กชมคลิปประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญ ว่ามีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

 

AFL only travel around the temple Travel application for a virtual tour of Wat Arun and the monastery Safety in the era of the new coronavirus epidemic 2019

The Sangha of Wat Arun, the monks by Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association of Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Issued an announcement to suspend travel to Wat Arun Ratchawararam From 6 - 31 January 2021 in order to cooperate with the government to curb the spread of the new coronavirus 2019 or COVID-19.

But with great care and comfort to parents, brothers and sisters, Thai citizens and foreign tourists from all over the world. Who missed the opportunity to visit the beauty of the ancient archaeological site, important relics of Wat Arun Ratchawararam During that time Monks of Wat Arun Ratchawararam Temple By Phradej Phrakhun Luang Por Phra Dharmaratanadilok Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Therefore gave mercy orders Secretary Office of Wat Arun Ratchawararam by Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Coordination with the children of Phra Chao Tak, the people of Wat Arun by Khun Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)

Co-create a virtual eco-tourism application. To present the Wat Arun Ratchawararam in a new way that has not been previously presented in the name Kaenkaew On Tour by Shift To provide more pleasure to parents, Thai people and foreign friends from around the world. Have the opportunity to visit the beauty of the ancient relics of Wat Arun. Virtual reality online

It is a presentation of both pictures and video clips of the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Along with telling the history of the history in detail in the most complete way ever presented of the ancient relics, important relics of Wat Arun Ratchawararam In a virtual form in 360 degrees.

Which you can scan a single QR Code to travel around the temple Or click on the link https://360.kaenkaewontour.com/watarun To explore the beauty of Wat Arun, both monasteries online. Click to see the clip of the building history and the history of Wat Arun.

How has the history Who created it in detail from the past to the present? As a guideline for traveling to visit important ancient relics That there are things and in which direction To be a guideline for conservation tourism of the country's important archaeological sites After the situation of the coronavirus outbreak 2019

In which the team Kaenkaew On Tour by Kaun has organized a tour of Wat Arun in this format in 3 languages: Thai, Chinese, and English, initially ready to present in the Thai language section first. To give opportunity for Thai people to try using the first group And will accelerate development into a 3-language system soon

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

AFL僅在寺廟周圍旅行阿倫寺和修道院虛擬遊覽的旅行應用程序2019年新冠狀病毒流行時代的安全性

黎明寺的僧伽,僧侶Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持發佈公告,暫停前往鄭王廟的旅行為了與政府合作遏制新的冠狀病毒2019或COVID-19的傳播,從2021年1月6日至31日。

但是,他們對父母,兄弟姐妹,泰國公民和來自世界各地的外國遊客都給予了極大的照顧和安慰。誰錯過了參觀古老考古遺址之美的機會,古老考古遺址是鄭王廟的重要遺物在那段時間內黎明寺Ratchawararam寺的僧侶作者:Phradej Phrakhun Luang Por佛法寺黎明寺(Ratawararam)的住持

因此發出了憐憫命令黎明寺(Ratawararam)秘書辦公室Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺Ratchawararam的秘書-黎明寺Ratchawararam的助理住持和拉差瓦拉拉姆寺(Ratawararam Temple)的鄭王廟助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho在Phra Chao Tak的孩子們的協調下,Khun Wit Wat Arun的鄭王廟人民Rattanaprasit)

共同創建一個虛擬的生態旅遊應用程序。以以前未曾提出過的新方式展示黎明寺班凱(Kaenkaew)巡迴演出為世界各地的父母,泰國人和外國朋友提供更多的樂趣。有機會參觀黎明寺的古蹟之美。在線虛擬現實

它是Wat Arun Ratchawararam之美的圖片和視頻剪輯的演示。除了以最完整的方式詳細介紹歷史史以來,還展示了古代遺物,鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的重要遺物以360度虛擬形式呈現。

您可以掃描單個QR碼在寺廟周圍旅行或點擊鏈接 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 要探索阿倫寺的美麗,請在線諮詢兩個修道院。單擊以查看建築物的歷史記錄和黎明寺的歷史記錄。

歷史如何誰從過去到現在詳細地創建了它?作為遊覽重要古蹟的指南有東西,朝哪個方向成為該國重要考古遺址保護旅遊的指南2019年冠狀病毒爆發後

其中團隊Kachon的Kaenkaew On Tour組織了以3種語言(泰語,中文和英語)進行的Arun Rachawararam寺的遊覽,最初準備首先在泰語部分進行介紹。讓泰國人有機會嘗試使用第一組並將很快加速開發成3語言系統

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก