ข่าวบทที่ 10.3 ประวัติความเป็นมาของ พระแท่นบรรทม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

บทที่ 10.3 ประวัติความเป็นมาของ พระแท่นบรรทม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 10.3 ประวัติความเป็นมาของ พระแท่นบรรทม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

ภายในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ บริเวณผนังด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถน้อย เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นบรรทมอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชผู้อยู่ในด้วยใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน

ลักษณะของพระแท่นบรรทม เป็นไม้กระดานแผ่นเดียว มีความกว้าง ๑๗ นิ้วฟุต มีความยาว ๑๒๐ นิ้วฟุต ตามพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจวนจะสิ้นรัชกาลนั้น พระองค์ทรงได้ออกผนวช 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

แล้วเสด็จมาประทับอยู่เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ จนสิ้นรัชกาล พระแท่นบรรทม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอุโบสถน้อยวัดอรุณนั้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวไทยและชาวจีนให้ความเคารพบูชาเป็นอย่างมาก 

โดยมีความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณว่า พระแท่นบรรทมของพระองค์ท่านหลังนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง หากผู้ใดก็ตามได้มีโอกาศคลานลอดใต้พระแท่นของพระองค์ท่าน จะทำให้เกิดความโชคดี มีโชคลาภ มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 10.3 History of the Bed of King Taksin the Great Wat Arun Ratchawararam Temple

Inside the little chapel Wat Arun this royal temple On the wall in front of the entrance to the temple noi Is a place where the sacred bedrock is enshrined Of King Taksin the Great The Great King, who is in our hearts, all Thai people.

The nature of the bed It was a single plank with a width of 17 inches and a length of 120 inches by the royal chronicle. When the King Taksin the Great was near the end of that reign He entered the Buddhist priesthood Then came and lived to live in Vipassana meditation at the Noi Ubosot Wat Arun this royal palace until the end of his reign

Phra Somdej Phra Chao Taksin the Great In the Little Ubosot, Wat Arun It is a sacred thing that Thai and Chinese brothers and sisters respect very much. With the belief from ancient times that This bed Very holy If anyone has a chance to crawl under His body Will bring good luck, fortune, and prosperity in work Considered a great fortune to life

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

 

第10.3章大信王之床的歷史掃管R阿倫拉差瓦拉蘭寺

在小教堂裡面阿倫寺這個皇家神廟在noi寺入口前面的牆上是供奉神聖基岩的地方達信國王大帝在我們心中的偉大國王,全體泰國人民。

床的性質根據皇家紀事,這是一塊寬17英寸,長120英寸的木板。當他信國王大權時代臨近結束時他進入佛教聖職然後來到諾瓦烏索(Noi Ubosot)住以內觀禪修阿倫寺(Wat Arun),直到他的統治結束

Phra Somdej Phra Chao Taksin大帝在小烏博索,黎明寺泰國和中國兄弟姐妹非常尊重這是神聖的事情。以遠古時代的信念這張床非常聖潔如果有人有機會在他的身體下爬行將為工作帶來好運,財富和繁榮被認為是人生的大財富

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก