ข่าวบทที่ 10.2 ประวัติความเป็นมาของ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 10.2 ประวัติความเป็นมาของ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 10.2 ประวัติความเป็นมาของ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

ภายในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้พวกเราชาวไทยได้พ้นจากความเป็นทาสของพม่ารามัญ เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระบรมรูปสำคัญดังกล่าวคือ พระบรมรูปหล่อขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะของพระบรมรูป ทรงฉลองพระองค์ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เต็มยศ ประทับนั่งห้อยพระบาท ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างขึ้นในสมัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมสิริชัย บุญเลิศ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๓ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ 

ทางด้านขวาของพระบรมรูปหล่อ ยังมีศาลสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน ที่สร้างขึ้นในสมัยของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชวิสุทธิญาณ อยู่ ขณะทรงสมณศักดิ์ เป็นพระศากยบุตติยวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และทางด้านซ้ายของพระบรมรูปของพระองค์ท่าน ยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อ พระยาพิชัยดาบหัก ทหารคู่พระทัยคู่กายของพระองค์ท่านอีกด้วย พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เป็นบรมรูปสำคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง 

พระบรมรูปของพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลก ซึ่งเมื่อได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ จะต้องเข้ามากราบไหว้ขอพรจากพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวทุกครั้ง

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 10.2 History of Statue of King Taksin the Great Wat Arun Ratchawararam (with clip)

Inside the little chapel Wat Arun this royal temple Is a place where the image of the King is enshrined The great King He is the savior of independence for us Thai people from the slavery of Burma Raman. When the second time of Ayudhya was broken in the year 2310 AD, the main statue is The statue of King Taksin the Great. Characteristics of the royal figure Clothed with a full-bodied king Sitting hanging on his feet

According to the history, the temple informed that Built in Phra Dech Phrakhun Luang Por Phra Thammasirichai Boonlert, former abbot of Wat Arun, figure 13 in B.E. 2526, on the right side of the statue. There is still a shrine dwelling his Spirit. Created in the days of Phra Dech Phrakhun Luang Por His Majesty the royal Wisthiyan was at the time of His Majesty Is a Sakyabutthiyawong Acting Abbot of Wat Arun In the year 2489, and on the left side of His Majesty the King It is also home to a statue. Phraya Phichai Broken Sword Soldiers of His Majesty as well.

Statue of King Taksin the Great Wat Arun Ratchawararam Temple It is an important figure that is extremely sacred. It is the heart center for Thai brothers and sisters and foreign tourists around the world. Which when having the opportunity to travel to this temple of dawn Must come and pay homage to the Lord's blessings For the prosperity of life and family every time

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第10.2章的歷史塔信大帝雕像掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

在小教堂裡面阿倫寺這個皇家神廟是體現國王形象的地方偉大的國王他是我們泰國人民擺脫緬甸拉曼奴役的獨立救世主。當大城府第二次在公元2310年被打破時,主要雕像是他信大帝國王的雕像。皇室人物的特徵衣冠楚楚的國王坐在他的腳上

根據歷史,聖殿告知內建Phra Dech Phrakhun Luang Por公元2526年(公元25年)的圖十三(Ara寺)的前住持佛塔(Thrasisirichai Boonlert),雕像的右側仍然有一個神殿住他的靈。創建於Phra Dech Phrakhun Luang Por皇家維斯蒂安國王Ma下是Sakyabutthiyawong黎明寺的代理住持公元2489年,國王King下左側它也是雕像的所在地。披耶Phichai斷劍je下的士兵也是如此。

塔信大帝雕像掃管R阿倫拉差瓦拉蘭寺這是非常重要的重要人物。它是泰國兄弟姐妹和世界各地外國遊客的心臟中心。哪有機會去這個黎明寺必須來向主的祝福表示敬意每次為了生活和家庭的繁榮

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก