ข่าวบทที่ 10 ประวัติความเป็นมาของ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 10 ประวัติความเป็นมาของ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 10 ประวัติความเป็นมาของ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระปรางค์ ด้านเหนือซุ้มประตูพระเกี้ยว เป็นพระอุโบสถดั้งเดิมของวัดอรุณราชวรารามที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา คู่กับพระปรางค์องค์เดิม มีลักษณะเป็นรูปทรงเตี้ย มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

ที่หน้าบันทำเป็นลายกระหนกปิดทองประดับกระจกไม่มีกำแพงแก้ว ที่ผนังด้านนอกหน้าพระอุโบสถน้อย ตรงกลางเจาะเป็นรูใส่ถ้วยกระเบื้องกลมๆ สมัยเก่าไว้รวม ๙ รู เรียงเป็นแถว ๓ แถว แถวละ ๓ รู ตามประวัติเล่ากันว่าเป็นปริศนาลายแทง “วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดที่มี ๙ รู” 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เดิมมีการโบกปูนปิดรูทับไว้ทั้งหมด แต่เมื่อครั้งซ่อมแซมพระอุโบสถน้อยขึ้นใหม่ จึงได้พบเห็นรูปริศนาธรรมดังกล่าว มุขหลังของพระอุโบสถน้อย เป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์โบราณ หน้าตักกว้าง ๒ ศอก เป็นพระในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น ลงรักปิดทองสวยงาม 

ที่บานประตูพระอุโบสถน้อย ด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปทหารและมีรูปดอกไม้ประดับ บานประตูด้านในเป็นภาพเขียนสีเทวดาแบบทวารบาลทุกบาน หน้าต่างพระอุโบสถน้อย ด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปดอกไม้ ด้านในเป็นภาพสีรูปฉัตรเบญจา และดอกไม้ร่วงเหมือนกันทุกบาน

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 10 History of Little Ubosot Wat Arun Ratchawararam (with clip)

Little Ubosot Wat Arun Ratchawararam Temple Located in front of Phra Prang Above the gates of Phra Keaw It is the original temple of Wat Arun, built in the Ayutthaya period. Paired with the original pagoda Has a low profile There is a porch on the front and back. The gable is made of Kranok pattern gilded decorated with glass, no glass wall

On the outside wall in front of the Noi Ubosot In the center of the drill is a hole to insert a round tile cup. In the old days, a total of 9 holes were arranged in 3 rows, 3 rows each. "Wat Arun Rachawararam is a temple with 9 holes." Originally, all holes were covered with cement. But when the repair of the new temple less Therefore found the aforementioned divine hole

The porch of the Little Ubosot It is a place that enshrines an ancient Sangkhajai Buddha image, with a lap width of 2 cubits, which is a monk in the early Rattanakosin period. Beautiful gilded lacquer. At the door of the temple Noi The outside is a soldier watering pattern and a flower decoration. The inside door is a painting of an angel in every house. Little temple window The outside is a flower-shaped watering pattern. Inside is a color picture of Chat Bencha. And the same flower every bloom

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第十章歷史小烏博索掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

小烏博索掃管R阿倫拉差瓦拉蘭寺位於帕普朗前面帕基奧(Phra Keaw)大門上方它是大城府時期建造的鄭王廟的原始廟宇。與原始寶塔配對低調正面和背面都有門廊。山牆由Kranok圖案製成,鍍金,裝飾有鏡子,沒有玻璃牆。

在Noi Ubosot前面的外牆上在鑽頭的中心是一個孔,用於插入圓形瓷磚杯。在過去,根據歷史,總共有9個孔,成排排列,每行3排,每排3洞。 “鄭王廟(Wat Arun Rachawararam)是一個有9個洞的廟宇。”最初,所有洞都用水泥揮舞。但是當新廟的修復少時因此發現了前述的神孔

小Ubosot的門廊這個地方供奉著古老的僧伽kha佛像,其寬度為2肘,是Rattanakosin早期的和尚。美麗的鍍金漆。在神殿的門口外面是士兵澆水的圖案和花朵裝飾。內門是每個房子里天使的畫。小廟窗外面是花朵狀的澆水圖案。裡面是Chat Bencha的彩色照片。和同一朵花盛開

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก