ข่าวบทที 7.1 ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที 7.1 ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที 7.1 ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่ในพระวิหารของวัดอรุณราชวราราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดงปิดทองทั้งองค์ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามประวัติกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้หล่อขึ้น พร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถของวัดสุทัศนเทพวราราม องค์หลวงพ่อ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 

ท่านเคยแสดงปาฏิหาริย์ให้ทางวัดค้นพบพระบรมธาตุสำคัญบนพระเศียรของท่านมาแล้วในอดีต กล่าวคือเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ ในสมัยของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วน อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขณะนั้น ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ ได้เห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นตรงบริเวณพระวิหารจากห้องที่ท่านจำวัดอยู่ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และก่อนหน้านั้นพระครูใบฎีกาเจริญ ผู้เฝ้าพระวิหารก็ได้เห็นแสงพระรัศมี ลอยฉวัดเฉวียนอยู่ที่บริเวณองค์พระประธาน แล้วหายเข้าไปที่พระเศียรถึง ๒ ครั้ง พระเดชพระคุณสมเด็จฯท่าน จึงได้ให้พระครูใบฎีกาเจริญ ปีนขึ้นไปดูที่พระเศียรขององค์หลวงพ่อ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร

จึงได้พบพระบรมธาตุจำนวน ๔ พระองค์ บรรจุไว้อยู่ในโกศ ๓ ชั้น ประกอบไปด้วยโกศเงิน โกศนาค โกศทองคำ เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ ข่าวการค้นพบพระบรมธาตุดังกล่าว ยังความปราบปลิ้มปิติยินดี แด่หมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และพี่น้องชาววัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 7.1 History of Buddha Champhunut, the great man, Lakana Sita Yanubophit The Buddha image in the temple, Wat Arun (with clip)

Buddha Champhunut, the great man, Lakana Sita Yanubophit It is an important Buddha image of Wat Arun. It is enshrined as a Buddha image on the Phitei platform above the large Chukchi base in the temple of Wat Arun. Is a Buddha image in the posture of Mara With a lap width of 6 cubits, all cast in gilded bronze As history says His Majesty King Rama III's head, please make it more handsome. Along with the Buddha image in the Ubosot of Wat Suthatthepwararam

Lord Buddha Chumpunut Maha Man, Lakkhana Sita Yanubophit A sacred Buddha image He had performed a miracle for the temple to discover important relics on his head in the past, that is, in the year 1963, in the era of Phra Dech Phra Khun Somdej Phra Phutthacharnwan, former abbot of Wat Arun Rajawararam. Thamtrailokchan

Saw a light appear in the temple area from the room where he was And before that Phra Kru Bai Dika charoen The keepers of the temple saw the light of glory. Float in the body of the Buddha image And disappeared into the head twice. Therefore let Phra Kru Bai Dika prosper Climbed up to look at the head

He found four relics contained in a 3-tiered urn, consisting of a silver urn, Naga urn, golden urn, in September 1966, the news of the discovery of such relics. Yet the suppression of joy To the group of monks and brothers of Wat Arun very much

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第7.1章Champhunut佛,偉人Lakana Sita Yanubophit寺中的佛像,鄭王廟(帶剪輯)

Champhunut佛,偉人Lakana Sita Yanubophit這是鄭王廟的重要佛像。它被像佛像供奉在鄭王廟大Chukchi基地上方的Phitei平台上。是瑪拉姿勢的佛像搭接寬度為6肘,均以鍍金青銅鑄造正如歷史所說國王拉瑪三世je下的頭請顯得更帥。伴隨著素他那寶瓦拉姆寺的Ubosot中的佛像

佛陀Chumpunut Maha Man,Lakkhana Sita Yanubophit神聖的佛像過去,也就是1963年,在臥佛寺(Wat Arun Rajawararam)的住持帕德·帕(Phra Dech)帕坤·索姆傑(Phra Phutthacharnwan)時代,他曾為神廟創造過奇蹟,發現了他頭上的重要文物。 Thammtrailokchan

看到他所在房間的聖殿區域出現光在那之前Phra Kru Bai Dika charoen廟宇的守護者看到了榮耀的光芒。漂浮在佛像的身體中並消失在頭部兩次。因此,讓Phra Kru Bai Dika繁榮起來爬起來看著頭

1966年9月,他在三層中發現了四個遺物,其中包括銀,納迦Na,金,。然而壓抑喜悅對於黎明寺的僧侶和兄弟們

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก