ข่าวบทที่ 7  ประวัติความเป็นมาของ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 7  ประวัติความเป็นมาของ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 7  ประวัติความเป็นมาของ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีความสวยสดงดงาม และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างมณฑปพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิสงฆ์คณะ ๑ เป็นพระวิหารยกพื้นสูง เช่นเดียวกับพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก    

ลักษณะของพระวิหารนั้น มีหลังคาลด ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบัน มีรูปเทวดาถือพระขรรค์นั่งอยู่บนแท่น ประดับด้วยลายกระหนก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บริเวณด้านหน้าของพระวิหารด้านหน้ามีประตูทางเข้า ๓ ประตู ด้านหลังมี ๒ ประตู 

บริเวณผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีลายก้านแย่งขบวนไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงสั่งตรงเข้ามาจากเมืองจีน เพื่อใช้ในการประดับพระวิหาร วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้โดยเฉพาะ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม  ถือเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒  พระองค์ท่านทรงเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม 

และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงเป็นผู้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารหลังนี้ ซึ่งที่ความศักดิ์สิทธิ์และสวยสดงดงาม เป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์และชาววัดอรุณตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 7 History of The Temple of Wat Arun (with clip)

Temple of Wat Arun Ratchawararam Is an archaeological site that is beautiful and beautiful And is very important to another place of Wat Arun It is located between the model Buddha's Footprint and the Buddhist cloister group 1, a high-platform temple As well as the Ubosot, Wat Arun, Ratchawararam

The temple features a lowered 3-storey roof covered with colored glazed tiles, a gable with an image of a deity holding a Buddha image on a platform. Decorated with Kranok and lacquer pattern gilded decorated with stained glass There is a porch on the front and back. At the front of the temple there are 3 entrances in front of the temple, and the back has 2 gates, and the outer wall is decorated with colored tiles with a Thai procession pattern. In which His Majesty King Rama III ordered directly from China To decorate the temple This particular Temple of Dawn.

Temple of Wat Arun Ratchawararam It is considered an important historical site. Which is strongly associated with the King in the Chakri Dynasty Especially King Phra Phuttha Losla Naphalai, King Rama II, he was the one who renovated the entire temple of Arun. And His Majesty King Rama III was the one who made the casting of the sacred Buddha image. Buddha Champhunut, the great man, Lakana Sita Yanubophit Buddha image in this temple Which is sacred and beautiful It is worshiped by the monks and the people of Wat Arun from the past to the present.

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第七章歷史黎明寺(帶有剪輯)

黎明寺拉差瓦拉拉姆寺這是一個美麗而美麗的考古遺址。對阿倫寺的另一個地方非常重要它位於典型的佛陀足跡與Sangha Village Group 1(一座高平台廟宇)之間以及阿倫寺(Ratawararam)的Ubosot

這座寺廟的低矮的三層屋頂上覆蓋著彩色琉璃瓦,山牆上飾有神像,將佛像保留在平台上。飾以Kranok,漆面鍍金,彩色玻璃裝飾正面和背面都有門廊。在寺廟的前面,前面有3個入口,後面有2個門,外牆裝飾有泰國遊行的彩色瓷磚。拉瑪三世國王je下直接從中國訂購裝飾寺廟這個特殊的黎明寺。

掃管A阿倫寺它被認為是重要的歷史古蹟。扎克里王朝與國王有很強的聯繫尤其是拉瑪二世國王Phra Phuttha Losla Naphalai國王,他是修復整個阿倫神廟的人。國王拉瑪三世je下就是鑄造神聖佛像的人。 Champhunut佛,偉人Lakana Sita Yanubophit這座寺廟的佛像神聖而美麗的地方從過去到現在,它一直受到阿倫寺的牧師和人民的崇拜。

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก