ข่าววัดอรุณราชวราราม "ผุดไอเดียเจ๋ง จัดทำแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง" บริการนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดระลอก 2(มีคลิป) - kachon.com

วัดอรุณราชวราราม "ผุดไอเดียเจ๋ง จัดทำแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง" บริการนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดระลอก 2(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

วัดอรุณราชวราราม "ผุดไอเดียเจ๋ง จัดทำแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง" บริการนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดระลอก 2(มีคลิป) 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หรือ โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก 2 อยู่ในขณะนี้ เป็นสถานการณ์อันตรายที่น่าเป็นห่วงในสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ เป็นการแพร่ระบาดในวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัด 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศยกเลิกการจัดงานเคาท์ดาวน์ของกรุงเทพมหานคร และประกาศงดการจัดงานสำคัญในหลายๆงาน หลายๆพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

งานสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ของวัดอรุณราชวราราม ก็เป็นอีกงานสำคัญหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางมาร่วมพิธีในแต่ละปีนับหมื่น ที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามต้องประกาศงดการจัดงาน เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมงานบุญในปีนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใจบุญ ที่พลาดโอกาสเดินทางมาร่วมงานพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ของวัดอรุณราชวรารามในปีนี้ พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานงานกับทางลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จัดสร้างแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน

เพื่ออำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ที่พลาดโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามในช่วงเทศการปีใหม่ในปีนี้ ได้มีโอกาสสำผัสเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินทางมาเสี่ยงกับการติดโรค

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เป็นการนำเสนอทั้งภาพและคลิปวีดีโอของความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุด เท่าที่เคยมีการนำเสนอมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง 360 องศา 

ซึ่งท่านผู้ชมสามารถสแกน QR Code แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด หรือเข้าเที่ยวชมได้ที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อการเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์ คลิ๊กชมคลิปประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ว่ามีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการให้แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามนี้ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลก ที่ต้องการเที่ยวชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Wat Arun Ratchawararam Temple "Cool ideas Create a virtual travel app "tourist services during the COVID 19 epidemic situation 2 (with clips)

In the situation of the coronavirus outbreak 2019 (COVID-19), or COVID 19, which is currently spreading in wave 2, is a very serious concern for the health of the citizens. Because the spread of the coronavirus 2019 in this time is a widespread epidemic. And a large number of infected people in many provinces

For the safety of the brothers and sisters as a whole, Police General Asawin Kwanmuang, Bangkok Governor Has announced the cancellation of the Bangkok countdown event And announced the suspension of important events in many events in many areas around Bangkok During the New Year season 2021

Prayer ceremony over the years, Thai way, Buddhist way of Wat Arun Is another important event in Bangkok With thousands of Thai Buddhists coming to the ceremony each year That the Sangha of Wat Arun Ratchawararam must announce the suspension of the event For the safety of parents, brothers and sisters, Thai citizens and foreigners who will come to join this year's merit ceremony.

With care and as a relief to parents, brothers and sisters, philanthropic people Who missed the opportunity to come to attend the inter-year prayer ceremony, the Thai way, the Buddhist way of Wat Arun this year Miss the chance to come visit to see the beauty of the ancient relics of Wat Arun Ratchawararam. During the New Year season 2021

Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Therefore gave mercy orders Secretary Office of Wat Arun Ratchawararam by Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam

And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Coordinated with the children of Wat Arun by Mr. Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit) create a virtual eco-tourism application. To present the Wat Arun Ratchawararam in a new way that has not been previously presented in the name Kaenkaew On Tour by Kachon

To facilitate the happiness of parents, brothers and sisters, Thai people and foreigners Who missed the opportunity to visit the beauty of Wat Arun during the New Year's holidays this year Had the opportunity to visit the beauty of the ancient relics of Wat Arun Virtual reality online for safety without traveling at risk of contracting the disease.

It is a presentation of both pictures and video clips of the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Along with telling the history of the story in detail in the most complete way Ever had a presentation of ancient sites. Important Antiques of Wat Arun Ratchawararam In a virtual 360 degree format

In which the audience can scan a single QR Code to travel around the temple Or visit at https://360.kaenkaewontour.com/watarun To explore the beauty of Wat Arun and the monastery online. Click to see the clip of the building history and the history of Wat Arun.

How has the history Who created it in detail from the past to the present. As a guide to travel to visit the ancient relics of Wat Arun Ratchawararam That there are things and in which direction To be a guideline for conservation tourism of the country's important ancient sites After the situation of the coronavirus outbreak 2019

In which the team Kaenkaew On Tour by Kachon has organized a tour of Wat Arun Rachawararam in this format in 3 languages: Thai, Chinese, and English, initially ready to present in the Thai language section first. To give opportunity for Thai people to try using the first group And will accelerate development into a 3-language system soon

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

掃管R阿倫拉差瓦拉拉姆寺“很酷的想法創建一個虛擬旅行應用程序“在COVID 19流行情況2期間的旅遊服務(帶剪輯)

在冠狀病毒爆發的情況下2019年(COVID-19)或當前正在第二波中傳播的COVID 19是對公民健康的非常嚴重的關注。因為這次的冠狀病毒2019的傳播是一種廣泛的流行病。許多省份還有大量感染者

為了整個兄弟姐妹的安全,曼谷總督Asawin Kwanmuang將軍 宣布取消曼谷倒計時活動 並宣布重要活動在曼谷周邊許多地區暫停活動 2021年新年期間

多年來的祈禱儀式,泰國方式,鄭王廟的佛教方式 是曼谷的另一個重要事件 每年都有成千上萬的泰國佛教徒參加儀式 黎明寺Ratchawararam的僧伽必須宣布活動暫停 為了父母,兄弟姐妹,泰國公民和外國人的安全,他們將參加今年的頒獎典禮。

帶著愛心,作為對父母,兄弟姐妹,慈善家的祝福 誰錯過了今年來參加念誦儀式的機會,泰國方式,鄭王廟的佛教方式 錯過機會參觀參觀阿倫寺(Ratawaratararam)古代遺蹟的美景。 2021年新年期間

Phra Dech Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持 因此發出了憐憫命令 黎明寺(Ratawararam)秘書辦公室 Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺的秘書-黎明寺的助理住持

和拉差瓦拉拉姆寺(Ratawararam Temple)的鄭王廟助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho 機智的阿倫先生與阿倫寺的孩子們協調 Rattanaprasit)創建虛擬的生態旅遊應用程序。 以一種以前未曾以Kachon的名字Kaenkaew On Tour出現的新方式呈現出Arun Ratchawararam寺

為了增進父母,兄弟姐妹,泰國人和外國人的幸福 誰錯過了今年元旦假期拜訪鄭王廟的機會 有機會參觀了鄭王廟的古蹟之美 在線虛擬現實可確保安全,而無需冒感染疾病的風險。

它是Wat Arun Ratchawararam之美的圖片和視頻剪輯的演示。 以最完整的方式詳細講述故事的歷史 曾經介紹過古代遺址。 黎明寺的重要古董 虛擬360度格式

觀眾可以在其中掃描單個QR碼在寺廟周圍旅行 或訪問 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 在網上探索黎明寺和修道院的美麗。 單擊以查看建築物歷史記錄和黎明寺的歷史記錄。

歷史如何 從過去到現在誰詳細地創建了它。 作為旅行的指南,參觀阿倫寺(Ratawaratararam)的古蹟。 那裡是什麼,朝哪個方向 成為該國重要考古遺址保護旅遊的指南 2019年冠狀病毒爆發後

其中團隊 Kachon的Kaenkaew On Tour組織了以3種語言(泰語,中文和英語)進行的Arun Rachawararam寺的遊覽,最初準備首先在泰語部分進行介紹。 讓泰國人有機會嘗試使用第一組 並將很快加速開發成3語言系統

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก