ข่าวแอพแก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เที่ยวชมวัดอรุณฯเสมือนจริง ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 - kachon.com

แอพแก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เที่ยวชมวัดอรุณฯเสมือนจริง ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ข่าว แอพแก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เที่ยวชมวัดอรุณฯเสมือนจริง ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

คอลัมน์พระเครื่อง หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

เป็นวัดไทยอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่างกล่าวขวัญถึงความโดดเด่นของพระปรางค์องค์ใหญ่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร วัดไทยแห่งนี้ มีนามว่า “วัดอรุณราชวราราม” เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ แต่ทุกวันนี้ เป็นภาพแปลกตา จากที่เคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาชมเป็นจำนวนมาก กลายสภาพเป็นเงียบเหงา จากผลพวงของการแพร่ระบาดของโควิด-19

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ดังนั้น พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงพลิกวิกฤตให้เกิดโอกาส จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอาราม แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของวัดและชาวบ้านในชุมชนพื้นที่เท่านั้น

กล่าวสำหรับวัดอรุณราชวราราม มีหลักฐานการสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดมะกอก ต่อมาเรียกว่า วัดมะกอกนอก เพราะมีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ.2310 พระองค์เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ.2322 ก่อนที่จะย้ายประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.2327

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จ ก็สิ้นรัชกาลไปเสียก่อน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” ต่อมามีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ประจำพระนคร จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ให้สูงสง่าสวยงามดั่งเช่นในปัจจุบัน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้น พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ทั้งนี้ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม จึงร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ที่จะให้วัดและชาวบ้านมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน

จึงมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ พระครูวินัยธรจีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามประสานกับลูกหลานชาววัดอรุณ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

โดย วิทย์ วัดอรุณ (อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) บิ๊กบอสบริษัท กะฉ่อนดอทคอม จัดสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน ในชื่อ “แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน”

เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม นำเสนอภาพและคลิปวิดีโอของความสวยสดงดงามของวัดอรุณ เรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดและสมบูรณ์ที่สุดของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งผู้รับชมจะสามารถเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม ทางออนไลน์แบบเสมือนจริง เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางก่อนมาเที่ยวชมสถานที่จริง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พร้อมนำเสนอท่านผู้ชมและเพื่อนรักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทาง www.kaenkaewontour.com

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก คอลัมน์พระเครื่อง หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/amulets/news_5448102

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก