ข่าวแก่นแก้วออนทัวร์ เว็ปแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง เพื่อการนำเสนอประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอาราม - kachon.com

แก่นแก้วออนทัวร์ เว็ปแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง เพื่อการนำเสนอประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอาราม
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

แก่นแก้วออนทัวร์ เว็ปแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง เพื่อการนำเสนอประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอาราม

เป็นเรื่องน่ายินดีและน่าภาคภูมิใจกับผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของพวกเรา หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม โดยบิ๊กบอสของพวกเรา คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ที่มุ่งมั่นทำตามปณิธานอันแน่วแน่ของพระผู้เมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ท่านคือเทพเจ้าผู้เมตตาอันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก ท่านมีแนวคิดมีความมุ่งมั่นที่จะให้วัดและชาวบ้านเป็นเนื้อเดียวกัน มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน ช่วยเหลือเจือจุลกันประดุจพี่น้อง 

ซึ่งท่านได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ร่วมประสานงานกับคณะทำงานลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) เพื่อร่วมกันสร้างกิจกรรม ร่วมสร้างความดีที่มีประโยชน์โดยรวมแก่สังคม 

เช่น ร่วมกันจัดงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อแจกทานข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่าน เป็นประจำทุกปี

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ร่วมกันจัดงานแห่พระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ออกแห่ให้พี่น้องชาวบางกอกใหญ่ บางกอกน้อย และพี่น้องผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านได้รดน้ำดำหัวเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 15-17 เมษายน ของทุกปี

ร่วมกันค้นหาภาพประวัติศาสตร์ของท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามพร้อมประวัติความเป็นมาที่ถูกต้องเพื่อจดบันทึกไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามที่ถูกต้องที่สุด 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม

จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม เพื่อการการบูรณปฏิสังขรณ์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม และเพื่อเป็นสนองนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ที่ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์ในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม ในนามของลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จึงได้จัดสร้างเว็ปแอฟการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน หรือ https://360.kaenkaewontour.com/watArun เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาการสนับสนุนในทุกๆด้านจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยการประสานงานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เพื่อนำเสนอภาพและคลิปวีดีโอของความสวยสดงดงามของวัดอรุณ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียด และสมบูณร์ที่สุดของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งท่านผู้ชมจะสามารถเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม 

ทางออนไลน์แบบเสมือนจริงเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางก่อนมาเที่ยวชมสถานที่จริง ว่าโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน กำลังเร่งถ่ายทำเก็บรายละเอียดสำคัญ ควบคู่ไปพร้อมกับการการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งจะพร้อมนำเสนอท่านผู้ชมและเพื่อนรักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในเร็ววันนี้ทาง www.kaenkaewontour.com

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com 

.....

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก