ข่าวประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป) - kachon.com

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ พิธียกพระแสงดาบอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้าตาก ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(มีคลิป)

พระแสงดาบเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยถือว่าเป็นอาวุธคู่พระมหาบุรพกษัตริย์ไทย คู่แม่ทัพและทวยทหารกล้าตลอดจนบรรพชนไทย ด้วยเหตุนี้ดาบจึงเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งชัยชนะ การกู้เอกราช การรวมชาติให้เป็นปึกแผ่น

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ในคติทางพระพุทธศาสนา ดาบคือสัญลักษณ์แห่งปัญญาที่อยู่เหนืออวิชชาใดๆ เป็นอาวุธแห่งการชนะกิเลสและศัตรูหมู่มารทั้งหลาย เป็นพลังแห่งแสงสว่างที่ทำลายความมืดความชั่วร้ายทั้งปวง

มีประเพณีความเชื่อประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชุมชนชาววัดอรุณเป็นที่แรก ซึ่งคติความเชื่อนี้เริ่มขึ้นที่โบสถ์น้อยวัดอรุณราชวราราม นั่นคือประเพณีการยกดาบอธิษฐานจิตขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ซึ่งในอดีตจะมีคุณทวน สมรูปดี เป็นเจ้าหน้าที่ในการอัญเขิญพระแสงดาบของพระองค์ท่านมาให้ท่านผู้ศรัทธายกอธิษฐาน ต่อมาคุณทวน สมรูปดี ได้สิ้นชีวิตลงไป การยกดาบอธิษฐานในโบสถ์น้อยจึงยุติตามลงไปด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามนำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยการประสานงานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และพี่น้องชาวชุมชนชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คุณอิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) เจ้าของรายการคนไทยใต้ร่มราชัน และผม(ทิพยจักร)

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการสืบสานพิธียกดาบอธิษฐานจิตขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณ สืบไปมิให้ขาดสูญหาย 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

จึงได้จัดให้มี พิธียกดาบอธิษฐานจิตขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นในทุกๆวันสำคัญ ได้แก่วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ๑๗ เมษายน และวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคมของทุกๆปี

โดยทั้งสองวันนี้ทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จะได้ทำพิธีบวงสรวงสังเวยดวงพระวิญญาญ กล่าวโองการบวงสรวง จากนั้นจะทำพิธียกดาบอธิษฐานจิตขอพร โดยประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันยกดาบอันศักดิ์สิทธิ๋

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอันศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนดวงพระวิญญาณพระมหาบุรพกษัตริย์ ทวยทหารกล้า บรรพชน ตลอดจนเทพเทวาฟ้าดิน โปรดช่วยปกป้องแผ่นดินไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่คู่ปวงชนชาวไทย 

อธิฐานจิตขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้คณะลูกหลานผู้ศรัทธาในพระองค์ท่าน และลูกหลานคนไทยทุกคนมีความสุขความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย จะทำกิจสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ทั้งนี้ทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้จัดพิธียกพระแสงดาบอธิษฐานขอพรจากพระองค์ท่าน ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี มีผู้ร่วมให้ความสนใจในกิจกรรมนี้มากมายหลายสาขาอาชีพ

ทั้งพี่น้องทหาร ตำรวจ ดารา นักร้อง และบุคคลสำคัญจากทุกอาชีพ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักเคารพและศรัทธาในบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อย่างมากมายจากทั่วประเทศ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ทั้งนี้ในอนาคตต่อไปทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อาจจะมีการจัดกิจกรรมในการทำพิธียกดาบอธิษฐานจิตขอบุญบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นวาระพิเศษเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีมากขึ้นต่อไป

ท่านผู้รักและศรัทธาในพระองค์ท่าน สามารถแวะเวียนมากราบสักการะองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้เป็นประดุจพ่อของเหล่าทหารกล้าตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวทั้งหลายได้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ณ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ธนบุรี

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ทุกท่านสามารถเดินทางเข้าสักการะองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอันศักดิ์สิทธิ์ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ทางศาลได้จัดบริการธูปเทียนให้แก่ท่านฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆ

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม ไก่ ทิพย์จักร รายงาน

.......

อาจารย์ทิพย์จักร แนะนำเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เหรียญพระเจ้าตากที่ควรมีไว้บูชาในยุคนี้(มีคลิป)
https://sacred.kachon.com/354468

......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

......

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก