ข่าวความศรัทธาในพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อันศักดิ์สิทธิ์(มีคลิป) - kachon.com

ความศรัทธาในพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อันศักดิ์สิทธิ์(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ความศรัทธาในพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อันศักดิ์สิทธิ์(มีคลิป)

พระรูปขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ว่าพระรูปใดศาลใดก็ล้วนศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ทุกคนทราบดี แต่อย่างไรก็ตามพระรูปของพระองค์ท่านในแต่ละสถานที่ ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนี่ก็คือเริ่องจริงที่หลายคนสามารถสัมผัสได้เช่นกัน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ตัวผม(ทิพยจักร) ได้กราบไหว้พระรูปเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาหลายพระองค์หลายศาล แต่หนึ่งองค์ที่ผมรู้สึกพิเศษมากๆคือ พระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ พระรูปนี้จะตั้งอยู่ที่หน้าถนนวังเดิม เรียกกันว่าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

 

ที่ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดสร้างองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ โดยกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ยังได้สร้างองค์พระรูปแบบเดียวกันไว้สำหรับอัญเชิญออกแห่ในวาระสำคัญอย่างเช่น งานวันที่ ๑๗ เมษายนอันเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และงานวันที่ ๒๘ ธันวาคมวันปราบดาภิเษกของพระองค์ท่าน 

ความพิเศษขององค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุนชาววัดอรุณในความรู้สึกของผม อยู่ที่ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดระหว่างพระองค์ท่านกับลูกหลานประชาชนที่เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านประดุจบิดากับบุตร มีความรักใกล้ชิดผูกพันกันเช่นนั้น 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ดังคำว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ พระองค์ผู้เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวชุมชนทุกคน พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ร่วมกับประชาชน คอยฟังทุกข์ร้อนของประชาชนของท่านตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทรงเป็นผู้ให้กำลังใจ แสงสว่างและประทานปาฏิหาริย์ต่อผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านเสมอๆ

ผมเชื่อว่ากระแสที่มีเอกลักษณ์ขององค์รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ละพระองค์นั้น มาจากองค์ประกอบหลายอย่างได้แก่ เจตนาเบื้องต้นของผู้สร้างเป็นกระแสจิตเป็นพลังใจจากผู้สร้างว่า ผู้สร้างมีพื้นฐานนิสัยเช่นไรและมีเจตนาเบื้องต้นอย่างไร ประการต่อมาคือกระแสจิตของพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่มาร่วมใจกันสร้าง 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ประการต่อมาเป็นกระแสจิตจากท่านพระเกจิอาจารย์ท่านต่างๆที่มาร่วมอธิษฐานจิต ในประการต่างๆเหล่านี้จะรวบรวมประมวลเป็นกระแสพลังที่มีเอกลักษณ์ และที่เหนืออื่นใดคือชัยภูมิหรือทำเลที่ตั้งศาล สถานที่ตั้งศาลและชื่อศาลจะยิ่งผลักดันกระแสพลังงงานที่เป็นเอกลักษณ์อันพิเศษให้เกิดขึ้น

ดังศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณแห่งนี้แหละครับ ที่มีกระแสพลังพิเศษเป็นเอกลักษณ์ ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือ พลังงานที่นี่เป็นพลังแบบพ่อที่มีความรักให้ความใกล้ชิดกับลูก และเป็นพลังงานชนิดที่เหมือนคนใจใหญ่ คนใจนักเลง คือเวลาที่ท่านจะประทานอะไรให้ท่านจะเทให้เลย 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ผู้ที่มาขอพรจะประสบความสำเร็จชนิดเหนือความคาดหมาย เกินความคาดฝัน ได้มากกว่าที่ตนคิดตนขอ อะไรที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อมาขอพึ่งพระบารมีของพระองค์ท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้ รู้สึกได้ และมีประสบการณ์กับศาลแห่งนี้ และพระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

ในภาพนี้เป็นพระรูปที่แห่ออกมาตั้งประดิษฐานหน้าพระปรางค์วัดอรุณ คราวที่ทำพิธีบวงสรวงงานพิธีมหาพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ครบรอบ 250 ปี คราวนั้นก็เกิดเมฆพยับโพยมเป็นรุ้งขึ้นมากลางพิธีอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง พระรูปองค์นี้จะใช้แห่อัญเชิญออกในงานพิธีสำคัญๆ

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณศักดิ์สิทธิ์มากๆครับ มีกระแสพลังเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์ท่านโดยเฉพาะ อยากเชิญชวนทุกท่านลองมากราบขอพรในพระองค์ท่าน ผมเชื่อว่าท่านผู้รับรู้ได้ในพลังกระแสจิต จะสามารถรับรู้ถึงพลังของศาลพระเจ้าตากแห่งนี้ 

ว่าศาลแห่งนี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านจริงๆ ให้ลองมาขอพรดูกันครับ การมาไหว้พระองค์ท่านที่นี่ มีบริการธูปเทียนให้ท่านไว้พร้อม ขอเพียงท่านเตรียมพวงมาลัยมาหรือของไหว้เช่นชุดขนมจันอับ ผลไม้นามมงคล ขนมหวาน ของทุกอย่างที่ท่านนำมาไหว้ถวายแล้ว รอจนธูปหมดดอกก็ลากลับไปทานเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม ไก่ ทิพย์จักร รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก