ข่าวประวัติศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และประวัติพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - kachon.com

ประวัติศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และประวัติพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ประวัติศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และประวัติพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เป็นศาลที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างของภาคประชาชน โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับคณะพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ด้วยความเคารพรักและศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่าน เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดอรุณราชวรารามเคยเป็นพื้นที่ของพระราชวังของพระองค์ท่าน 

ประวัติ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ก่อตั้งเมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 จากการร่วมแรงร่วมใจของคณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปปัจจุบัน และกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดยคุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วัยชัย ลาภวิไลพงศ์) พร้อมคณะลูกหลานชาวบ้านหลังวัดอรุณ

โดยเริ่มจากการจัดสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เซนติเมตร ขนาดความสูง 108 เซนติเมตร จำนวนการสร้าง 9 พระรูป เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ มีพิธีเททองหล่อพระรูปพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธี ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ เมื่อวันพุทธที่ 22 เมษายน 2558

มีพิธีบวงสรวงสมโภชเบิกพระเนตร พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ ณ พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ออกจากวัดอรุณราชวรารามอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในพระองค์ท่าน เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
1.ทุกวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการจัดงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จะจัดพิธีบวงสรวงบูชาดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่านพร้อมจัดให้มีพิธียกดาบอันศักดิ์สิทธิ์  จัดให้มีการเปิดโรงทานอาหารทานฟรี จัดให้มีการแจกทานแก่ผู้ยากไร้ด้วยข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,500 ถุง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน

2.ระหว่างวันที่ 14-17 เมษายน ของทุกปี คณะกรรมการจัดงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จะจัดพิธีบวงสรวงบูชาดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่านพร้อมจัดให้มีพิธียกดาบอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมจัดริ้วขบวนแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มีการแสดงในขบวนกว่า 20 ชนิด ความยาวของขบวนไม่ต่ำกว่า 4 กิโลเมตร แห่ออกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน ได้รดน้ำดำหัว กราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

พระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจัดงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้ร่วมกันจัดสร้างพระป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาษาจีนอ่านว่า แต้อ๊วง-ไต้ตี่-ตากสิน-อุ่ย แปลเป็นภาษาไทยว่า ป้ายสถิตดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ป้ายสถิตดวงพระวิญญาณเพื่อการเทิดทูลในคุณงามความดีขององค์พระมหาวีรบุรุษไทย สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพวกเราลูกหลานชาวไทย

สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูลในคุณงามความดีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ท่านได้ทรงเสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อกอบกู้เอกราชให้พวกเราคนไทยได้มีแผ่นดินอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ โดยได้จัดสร้างขึ้นจำนวน 2 พระป้าย เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่ออัญเชิญออกในพิธีต่างๆที่ทางศาลได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ และอีกหนึ่งพระป้ายได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่อัญไปประดิษฐาน ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ที่ประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้สักการะบูชาในพระองค์ท่าน

ภาพวาดจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการจัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 ได้ร่วมกันจัดสร้าง ภาพวาดสีน้ำมันจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดA4 จำนวนการจัดสร้าง 30,000 ภาพ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน และร่วมกันจัดสร้าง ภาพเหมือนพระพิมลธรรม(นาค สุมนฺนาโค) เจ้าตำหรับตะกรุดหนังหน้าผากเสือ ขนาดA4 จำนวนการจัดสร้าง 30,000 ภาพ เพื่อระลึกและเชิดชูเกียรติคุณงามความดีขององค์ หลวงปู่นาค สุมนฺนาโค(พระพิมลธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐

น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในวาระโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรม และยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ก่อนทำพิธีแจกฟรีเป็นของขวัญให้แก่ท่านผู้เคารพรักและศรัทธาในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรม และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม และที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

สถานที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ตั้งอยู่เลขที่ 95-97 ปากซอยวังเดิม3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เปิดให้พี่น้องประชาชนผู้เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านกราบไหว้ขอพรได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

.....

แผนที่การเดินทาง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
https://maps.app.goo.gl/bkTe1MN4d8v8hicW8
.....
https://lin.ee/C9eHtP8

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก